Tot nu zijn er negen zonevreemde bedrijven in Lo-Reninge die rechtszekerheid gekregen hebben via de goedkeuring eind vorig jaar van een Sectoraal Bijzonder Plan van Aanleg. De betrokken bedrijven mogen nu ook uitbreiden als ze dat wensen. Het stadsbestuur heeft plannen om een nieuw dergelijk akkoord af te sluiten. Ten minste voor zover er voldoende interesse is van nog meer zonevreemde bedrijven. Aanvragen kunnen schriftelijk ingediend worden bij het gemeentebestuur van Lo-Reninge en wel tot eind oktober van dit jaar. Informatie : gemeentehuis, t.a.v. An Trooster, 058-28.80.35 of bij schepen voor Ruimtelijke Ordening Lode Morlion.


Tweevaksweg
Sinds enige tijd is de firma Verkindere van Langemark bezig met het uitvoeren van infrastructuurwerken bij de ambachtelijke zone aan de Broekstraat. Die wordt vernieuwd als tweevaksweg. Ook alle nutsvoorzieningen worden aangebracht. Het einde van de werken is gepland voor begin volgend jaar. Meerdere percelen ambachtelijke grond zijn al verkocht of te koop. De totale verkoopbare oppervlakte beslaat ongeveer 3,3 hectare. (MMA)

  • WVI, Baron Ruzettelaan 35, Brugge, 050-36.71.71. E-mail : wvi@wvi.be