Textielbedrijven Concordia en Bekaert Textiles uit Waregem en Steverlynck (Vichte) krijgen tot maximaal 60 procent van de investeringskosten voor alternatieve waterwinning gesubsidieerd door het Gewest. De Vlaamse regering keurde daartoe het ontwerp van besluit goed. De betrokken bedrijven moeten nu niet langer het dure en verminderend sokkelwater (grondwater) aanspreken. In Waregem wil het Gewest op korte termijn een proefproject opstarten.

Een vijftal jaren geleden luidden Concordia, Bekaert Textiles en Steverlynck de alarmbel. Zij zagen op relatief korte termijn problemen rijzen in verband met het gebruik van grond- of sokkelwater. De milieuheffingen werden opgetrokken, het peil van de onderste waterlagen daalde èn het oppompen werd beperkt tot een jaarlijks gelimiteerde hoeveelheid. Er was dringend een alternatief nodig.

Manu Tuytens van Concordia: ,,Eerst dachten wij aan het gebruik van oppervlaktewater uit de Leie. Met de andere twee bedrijven en met het Waregemse stadsbestuur lieten wij enkele studies uitvoeren. Die leverden niet direct een positief resultaat op. Uiteindelijk dachten wij aan het hergebruik van het gezuiverd afvalwater van het Waregemse zuiveringsstation. Wat ik eigenlijk een vrij logisch alternatief vind.''

,,Maar voor alle partijen blijft het hoe dan ook een heel dure investering. We moeten een dubbele pijpleiding van en naar onze bedrijven aanleggen. Zonder subsidies van het Gewest lukt dat niet. En dan blijft het nog veel centen kosten. Maar het is voor ons geen kwestie meer van kiezen of delen. Het gebruiken van zogenaamd grijswater is de enige oplossing. Het stadsbestuur heeft ons geweldig gesteund om het dossier goedgekeurd te krijgen. Wij zijn heel tevreden.''


Soort levenswerk
Burgemeester Yolande Dhondt zegt het niet met zoveel woorden. Maar het dossier ,,sokkelwater'' is voor haar een levenswerk.

,,Wij hebben er tijdens de vorige legislatuur al grondig werk van gemaakt. Met alle betrokken partijen èn met de provincie vergaderden wij zowat elke maand om een oplossing te vinden. We gingen ook alle parlementariërs uit onze regio aanspreken. Samen maakten wij een stevig dossier op, dat door de toenmalige kabinetten Gabriëls en Dua werd verdedigd.

Nu plukken wij daar de vruchten van. Ik ben heel opgelucht dat het is goedgekeurd. In het andere geval was het voor onze textielbedrijvigheid in de Zuid-West-Vlaamse regio zo goed als gedaan.''