De stad Leuven werkt aan een nieuwe maquette voor de heraanleg van het Fochplein. In plaats van een fietsparking op het dak van het nieuwe busstation, komt er een onder de grond. Dat jaagt de geraamde prijs van 1,5 tot 1,8 miljoen euro de hoogte in naar 3, 8 miljoen euro.

De Lijn Vlaams-Brabant en de stad Leuven stelden in september de maquette van het nieuwe Fochplein voor. Een voorontwerp dat nogal wat wenkbrauwen deed fronsen. Zo startten Leuvenaars Kris Beelaert en Tanguy Terlinden een enquête onder de inwoners en dat leverde vooral negatieve reacties op. De stad Leuven bestelde nu een nieuwe, aangepaste versie van de plannen.

De meest ingrijpende verandering is het ondergronds brengen van de fietsparking. ,,Oorspronkelijk was de fietsparking op het dak van het busstation getekend, maar dat bleek achteraf geen zicht'', stelt schepen van openbare werken Dirk Robbeets (SP.A). ,,Vandaar dat we dat onderdeel zouden ondergronds brengen, op voorwaarde dat het heel toegankelijk is, met veel licht. Het nieuwe ontwerp toont een brede toegang ter hoogte van Het Tafelrond, aan de Grote Markt. Glasdallen en lichtkoepels zorgen voor veel lichtinval.''

De parking biedt plaats aan vierhonderd fietsen. De kosten voor de stad zijn geraamd op 2,3 miljoen euro. Dat was bij het vorige plan nog 750.000 tot 1,05 miljoen euro. De Lijn Vlaams-Brabant moet 1,6 miljoen euro bijpassen, in plaats van 750.000 euro. ,,Er zijn dan ook veel wijzigingen gebeurd, en een ondergrondse stalling kost geld.''

Het ondergronds brengen van de fietsenparking maakt het geplande busstation een verdieping kleiner. Zo blijft het uitzicht op het stadhuis vanuit de Bondgenotenlaan nog beter gevrijwaard. Andere wijzigingen zijn een duidelijkere busbaan, een bredere voetgangerszone op het Margarethaplein, een grotere wachtruimte in het busstation, meer zitplaatsen. De werken starten allicht rond de jaarwisseling.