De Leeuwse politie hield dinsdagavond met een team van dertien mensen de handen aan de computerknoppen. Voor de tweede keer organiseerde de politie een chatsessie. Burgers konden via de computer allerlei vragen stellen en problemen met veiligheid in Sint-Pieters-Leeuw aankaarten. Ze kregen hierbij onmiddellijk antwoord op hun computerscherm. Zo'n dertig mensen namen aan de chatsessie deel en dat zijn er de helft minder dan bij de eerste chatbeurt. Toch wil de politie het initiatief één maal per jaar herhalen.

De chatlijnen lagen om 19 uur amper open, of daar doken de eerste chatters met de meest gekke schuilnamen al op. Of de politie weet had van problemen door hulpdiensten om de juiste huisnummers te vinden in het Impeleer ? Of de politie wel wist dat de weg achter het benzinestations langs de E19 in Ruisbroek ondanks een slagboom als sluikweg wordt gebruikt ? Of de politie op de hoogte is van de vele sluikstorten langs de vaart ? Of de verkeerssituatie op de Bergensesteenweg echt niet veiliger kan zoals bijvoorbeeld aan het containerpark en het kruispunt Koning van Spanje? En wat doet de politie aan de vele inbraken?

En zo bleven de vragen één voor één binnenstromen in de chatkamer van de politie waar vier computers door telkens twee politiemensen bemand werden om van antwoord te dienen. Op een groot scherm konden alle aanwezigen de evolutie van de chatsessie volgen. Guillaume Eylenbosch van de Leeuwse politie was regisseur van dienst en gaf aan wie welke vragen moest beantwoorden. In de lucht hing een sfeer van geconcentreerdheid om geen vragen onbeantwoord te laten, een spanning die regelmatig werd doorprikt door ook grappige opmerkingen.

In totaal namen zo'n dertig mensen aan deze tweede chatsessie deel en vuurden samen een tachtigtal vragen af. ,,We hadden liever met meer mensen gechat'', gaf zonechef Marc Crsipel na afloop toe, verwijzend naar de eerste chatronde in de maand mei met zestig deelnemers en 95 concrete vragen. ,,We hebben met de mensen gepraat maar dat was het dan ook. Dit volstaat niet om op basis van deze chatsessie alleen een prioriteitenlijstje op te stellen voor de komende jaren. De mindere respons onmiddellijk verklaren is moeilijk. Misschien was het uur en datum slecht gekozen ? Misschien was het nieuwe van de eerste keer er af en waren de verwachtingen te hoog gespannen ? Feit is wel dat we deze keer geen flauwe plezanterikken uit het systeem hebben moeten gooien en de kwaliteit van de vragen goed was. We willen ook de komende jaren ons chat-experiment verder zetten en zien hoe het verder evolueert. We denken aan een rato van één keer per jaar'', aldus Marc Crispel.