De Bronzen Urbanus, de vernieuwde Galmaardse cultuurprijs is dat, voor 2003 gaat naar Philippe Van Dixhoorn. De cultuurraad geeft de Bronzen Urbanus aan personen of verenigingen die zich verdienstelijk hebben opgesteld om cultuur in de gemeente beter beleefbaar te maken of die buiten de gemeentegrenzen het imago van Galmaarden verdedigen. Van Dixhoorn krijgt de prijs voor zijn inzet om Vollezele als bakermat van het Brabants trekpaard te beklemtonen.

Philippe Van Dixhoorn krijgt de derde Bronzen Urbanus. Michel Matthijs en Georges Mertens waren de eersten in het rijtje. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze de erkenning nooit meer zullen krijgen want een persoon of vereniging kan De Bronzen Urbanus slechts één keer krijgen. Volgens de voorzitter van de cultuurraad, Walter Wauters, heeft Van Dixhoorn een bijzonder knap werk geleverd om iedereen er van te overtuigen dat Vollezele de bakermat van het Brabants trekpaard is. ,,In Lennik durven ze wel eens te claimen dat de wieg van dit prachtige dier in hun dorp staat. Maar het is intussen wel gebleken dat die zich in de hoeve Arras in Vollezele bevindt. En het is een mooie verdienste van Van Dixhoorn om dat feit te beklemtonen. Hij schreef een boek over het dier, houdt een museum in Vollezele open en organiseerde de memorabele milleniumstoet'', aldus cultuurraadvoorzitter Walter Wauters.

Van Dixhoorn krijgt de Bronzen Urbanus overhandigd op 31 januari uit hand van Urbanus zelf. Dat gebeurt in het Baljuwhuis tijdens een avondvullend programma met voornamelijk Galmaardse kunst. Daarenboven bieden alle verenigingen die lid zijn van de cultuurraad Van Dixhoorn een cultuurpas aan. Daarmee kan hij een jaar lang gratis op al hun activiteiten terecht. (WNH)