Op 1 februari vieren de moslims naar jaarlijkse gewoonte het Offerfeest. Om de gelovigen ertoe aan te sporen hun schaap in het slachthuis te laten slachten en niet thuis, neemt de stad net als vorig jaar een deel van de factuur voor haar rekening. ,,Tegelijk houden we toezicht op de naleving van de regels'', zegt schepen van Welzijn Ali Salmi (Groen!).

Sedert 2001 heeft het Mechelse slachthuis geen erkenning meer voor het slachten van schapen. Op vraag van het stadsbestuur krijgt het slachthuis ook dit jaar een speciale vergunning om als tijdelijke slachtvloer te functioneren.

,,Rituele thuisslachting is verboden. Elk gemeentebestuur moet er dan ook voor zorgen dat er voldoende slachtcapaciteit is voor het Offerfeest'', zegt schepen Ali Salmi. ,,Vorig jaar is de slachting in Mechelen op een voorbeeldige manier verlopen. Andere steden benijden ons de vlotte samenwerking tussen stad, moslimgemeenschap en slachthuis.''

De stedelijke Integratiedienst heeft folders en affiches verspreid onder de moslims waarin de wettelijke regeling voor het slachten tijdens het Offerfeest beschreven staat. Wie een dier wil slachten, moet een slachtbewijs afhalen op de financiële dienst van de stad. Daarop wordt ook het tijdsbestek vermeld waarbinnen betrokkene zich moet aanmelden in het slachthuis.

,,Het slachthuis kan veertig schapen per uur verwerken'', zegt Ali Salmi. ,,Met dit systeem hopen we de wachttijden en de drukte op de dag van het Offerfeest te verkleinen. De mensen kunnen hun schaap op de vooravond van het feest afzetten en de volgende dag op het afgesproken uur weer ophalen.''


Warme tent
Op de dag van het Offerfeest wordt achter het slachthuis een verwarmde tent geïnstalleerd waar de gelovigen terechtkunnen voor een drankje. Voor de slachting van een schaap rekent het slachthuis een prijs van 25 euro aan. De stad levert -als enige gemeente in Vlaanderen- een bijdrage van 10 euro.

,,Die bijdrage stimuleert de mensen om hun dier in het slachthuis te laten slachten'', zegt Ali Salmi. ,,Vorig jaar zijn er vanuit extreem-rechtse hoek giftige reacties gekomen op die subsidie. Maar in verhouding tot de bedragen die de stad uitkeert aan de kerkfabrieken, is dit een peulschil.''

Politie en stadswachten houden op de dag van het Offerfeest een oogje in het zeil.

,,Zij moeten controleren of alles volgens de regels gebeurt. Het vervoer van dieren bijvoorbeeld is geregeld door de wet op de dierenbescherming'', zegt Salmi. ,,Ze mogen niet in de koffer van een auto vervoerd worden, moeten kunnen rechtstaan tijdens het transport en hun poten mogen niet samengebonden worden. Het is verboden slachtafval te storten en auto's te plaatsen op de weg die naar het slachthuis leidt.''

Vorig jaar werden in Mechelen 220 slachtbewijzen afgeleverd.