Door een wijziging van het bijzonder plan van aanleg (BPA) Stadscentrum deel 1 krijgen een aantal panden in de binnenstad van Oostende een andere bestemming. Deze ingreep maakt het mogelijk de geplande herinrichting van het Feest- en Kultuurpaleis optimaal te realiseren. Zo zal de hoofdingang naar de winkels, woongelegenheden, kantoorruimtes en horecazaken in het om te vormen complex nu kunnen worden verwezenlijkt in de Kapellestraat op de plaats waar vandaag nog de KBC-bank gevestigd is.

Het ontwerp van het gewijzigde BPA werd deze week door het Oostendse schepencollege goedgekeurd en voor nader onderzoek doorgestuurd naar alle adviserende instanties. Die hebben dertig dagen de tijd om op- of aanmerkingen te formuleren, waarna het, na eventuele aanpassingen, ter bekrachtiging aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

,,Door het creëren van een aparte ingang op de hoek van de Kapellestraat en de Witte Nonnenstraat dient niet te worden geraakt aan de voorgevel van het Feest- en Kultuurpaleis, waardoor deze integraal behouden blijft, toren en speciaal uurwerk incluis'', legt de bevoegde schepen Bart Bronders uit.


Startdatum verbouwing nog groot vraagteken
De klanten van het KBC-filiaal zullen hun vertrouwde bankinstelling straks wat verderop moeten zoeken. De centrumvestiging van deze bank wordt ondergebracht in een nieuw gebouw aan de Kerkstraat.

In diezelfde straat krijgt een stuk braak liggend terrein dankzij het BPA in kwestie ook een nieuwe bestemming, waardoor het eveneens kan worden geïntegreerd in de toekomstige site van het `new look' Feest- en Kultuurpaleis en het project stilaan de allure krijgt van een stad in een stad.

Wanneer de verbouwingswerken effectief starten, is evenwel nog een groot vraagteken.