Federaal minister van overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (SP.a) is ervan overtuigd dat de NMBS binnen afzienbare tijd de bijbestelling voor dubbeldektreinen bij Bombardier in Brugge zal plaatsen. Een syndicale delegatie van ABVV-arbeiders had dinsdagavond met de minister daarover een spoedonderhoud.

De bijbestelling is cruciaal om tussen eind 2004 en eind 2005 de productie in de Brugeoise draaiende te houden. De arbeiders zijn ongerust. Zij vrezen dat het collectief ontslag van 140 bedienden en kaderleden door het uitblijven van bestellingen uiteindelijk ook voor hen en voor het voortbestaan van het bedrijf gevolgen zal hebben.

Maar Vande Lanotte is er kennelijk vrij gerust in dat de NMBS nog in de eerste trimester van 2004 de bijbestelling plaatst. ,,De gesprekken tussen de NMBS en Bombardier'', zei de minister, ,,over de bestellingen van de dubbeldekkers staan op vandaag verder dan verwacht'', zei Vande Lanotte, ,,mede daardoor ben ik ervan overtuigd dat de bevestiging niet lang meer kan uitblijven.''


Spirit Brugge
Ondertussen betreurt Spirit Brugge de herstructurering bij Bombardier. ,,Het bedrijf blijft kwetsbaar omdat het afhankelijk blijft van een goede opeenvolging van grote orders. Wel erg jammer is dat één van de gemiste orders net van de Brusselse MIVB moet komen. Misschien had de Brusselse openbare vervoersmaatschappij dat drama deels kunnen vermijden.'', zeggen Paul Pieters en Zeger Collier.

Spirit wil dat er een tewerkstellingscel wordt opgericht, net als bij Ford Genk. ,,Op langere termijn moet ook de Brugse regio zich omturnen tot een creatieve en moderne economische ruimte. Steeds meer moeten we ons toespitsen op telematica en informatica, alsook op creatieve "nieuwe gaten in de markt". Daartoe dient het Brugse stadsbestuur, in samenspraak met andere actoren, een "centrum creatieve economie en tewerkstelling" oprichten, bijvoorbeeld op de site tussen Bombardier en het station. Dat kan dan een voorafspiegeling worden van de langverwachte hoofdkwartierenzone, die wij aan het Station willen.