De studentenvoorzieningen van de Hogeschool West-Vlaanderen (vzw Sovowes) en die van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (vzw Sovo-KHBO) lanceren voor de eigen studenten de Cultuurcheque. Met deze gratis cheque kunnen studenten in vijf Brugse cultuurtempels extra korting krijgen. De hogescholen hopen dat de lage cultuurparticipatie van de studenten hiermee een zetje krijgt.

De Cultuurcheque komt er na een onderzoek in de loop van vorig jaar. Daaruit bleek dat meer dan de helft van de in Brugge aanwezige hogeschoolstudenten nooit aan cultuur doet. Daar moest iets aan gedaan worden vond de Studentenvoorzieningen van de Hogeschool West- Vlaanderen (vzw Sovowes). Ze kreeg meteen steun van de collega's van de KHBO (vzw Sovo-KHBO).

De studentenvoorzieningen sponsoren het geheel. Zij betalen de reducties aan de Brugse cultuurhuizen, die zich bij de Cultuurcheque aansluiten. De culturele partners zijn Het Net, Muziekcentrum Cactus, De Werf, Cultuurcentrum Brugge en het Concertgebouw. Opvallende afwezigen zijn de Cinema's Lumière en Liberty.

,,We betreuren ook dat Lumière er niet bij is. Die stapt voorlopig niet mee in uit praktische overwegingen. De Lumière doet nogal vaak beroep op vrijwilligers en vreest dat de hele werking van die cheques voor die mensen te belastend zou zijn. Niks sluit uit dat Lumière volgend jaar in deze formule zou stappen. Ook hen zou het niks kosten'', zeggen de initiatiefnemers.

Met de Cultuurcheque krijgt de student van Sovo een korting van 2,50 euro of zelfs 5 euro op een toegangsticket. ,,De student haalt op het secretariaat of bij de Sovo gratis een blanco Cultuurcheque af. Hierop moet hij of zij enkele gegevens invullen'', legt Chris Mestdagh van vzw Sovowes uit.

,,Aan de kassa wordt de korting onmiddellijk bij aankoop van een ticket verrekend. Die korting is 2,5 euro bovenop de korting die een student al geniet. Als de studentenprijs 10 euro of meer bedraagt, mogen er twee Cultuurcheques ingediend worden en bedraagt de korting 5 euro'', vult Lieve Van Droogenbroeck van vzw Sovo-KHBO aan. ,,In tegenstelling tot in Gent is deze Cultuurcheque in Brugge voor de student helemaal gratis.''

Ook de stad Brugge leverde haar bijdrage. Zij liet alvast vijfduizend Cultuurcheques door de stadsdrukker aanmaken. De Cultuurcheque kan in Brugge ook gebruikt door studenten van de deelnemende onderwijsinstellingen, die niet in de Breydelstad studeren.

Cultuurschepen Yves Roose hoopt dat dit initiatief ,,extra leven in de stad'' brengt. Met een speciale brochure maakt de Cultuurcheque verder bekend.

  • Website: www.sovowes.be en http://sovo.khbo.be.