Een jonge starter krijgt het almaar moeilijker om een lening vast te krijgen. Daarom is de stad Kortrijk bereid om gedeeltelijk borg te staan bij de bank. Dat initiatief is uniek in Vlaanderen. Meteen één opvallende maatregel in een batterij andere die de kern(en) van de stad economisch moeten versterken.

Syntra West, de Gom West-Vlaanderen (gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij) en de stad Kortrijk openen vooreerst in 2005 een nieuw soort bedrijvencentrum. Het moet een kernversterkend ondernemerscentrum worden met bijvoorbeeld ook mogelijkheid tot videoconferentie. ,,Het leidt tot een doeltreffend starternetwerk met als kernwoorden sensibilisering, peterschap en individuele vorming'', zegt schepen van Economie Jean de Bethune.

Eén en ander wordt begeleid door een batterij maatregelen om de ondernemer, niet alleen de starter, te helpen. ,,In principe kan iedere jonge zelfstandige (min 36 jaar) op steun rekenen. Wie zich vestigt in één van de stedelijke kernen krijgt er een pak voordelen bovenop. Dat is ook zo voor wie lege panden bezet. We beschikken over 250.000 euro aan premies'', zegt De Bethune.


Maximale ondersteuning
Kortrijk selecteerde een aantal themagebieden. Wie zich in zo'n themagebied inschrijft, kan rekenen op maximale ondersteuning. ,,De Wijngaardstraat krijgt als thema jongvolwassenen'', legt De Bethune uit. ,,In Historisch Kortrijk helpen we activiteiten die in verband staan met ontwerp, kunst, antiek en restauratie. Op het Buda-eiland krijgt alles wat met de kunst te maken heeft extra kansen. De premie kan oplopen tot 8.000 euro. Voor starters voorziet de stad Kortrijk nog een waarborgfaciliteit. Als de kredietaanvraag wordt goedgekeurd door het participatiefonds, kan de ondernemer een bijkomende waarborg krijgen die maximaal 7.500 euro mag bedragen. Ook voor die stadswaarborg hebben we 250.000 euro.''

Er komt tot slot ook een ondernemerstelefoon. Dat betekent een soort ,,eerste loket economie''. Stel dat je een zaak wilt beginnen, dan worden mét je de eerste stappen gezet. De gespecialiseerde afhandeling gebeurt ook door gespecialiseerde diensten, na doorverwijzing. De Bethune: ,,We hopen een signaal te geven maar we zijn er ons van bewust dat iedere speler het volle pond zal moeten geven. Als de kern van een stad versterkt wordt, straalt dat af op de periferie, waar vaak genoeg investeerders zijn. Het ontsluiten van toeristisch-culturele schatten in de binnenstad kan wel bijdragen tot die versterking.''

  • Meer info kun je bekomen op het centrale ondernemersnummer 056-23.41.72