Vorig jaar stierven in Elsegem zevenentwintig parochianen. Een opmerkelijk aantal in een dorp dat amper twaalfhonderd inwoners telt. Daarmee haalde de Sint-Maurusparochie een sterftecijfer dat maar liefst drie keer hoger lag dat het gemiddelde in ons land. ,,Een droevig record'', beaamt pastoor Johan Van der Schueren, die het hoge aantal overlijdens onder andere aan de vergrijzing in Elsegem toeschrijft.

Tien overlijdens per duizend inwoners wordt als een normaal gemiddelde beschouwd. In Elsegem waren er dat vorig jaar bijna drie keer zoveel. ,,Ik heb dat nooit eerder meegemaakt'', zegt pastoor Van Der Schueren, die in oktober 1992 in Elsegem werd ingehaald en sinds 2001 ook Moregem onder zijn hoede heeft. ,,Uit het overlijdensregister blijkt wel dat er vroeger nog jaren van meer dan twintig overlijdens warenn, maar doorgaans heb ik zo'n tien tot vijftien begrafenissen per jaar. Ik heb echt geen verklaring voor het uitzonderlijk hoge sterftecijfer van vorig jaar.''

,,Bij die overlijdens zaten wel geen jonge mensen. Het ging vrijwel allemaal om inwoners van minstens zestig jaar. Opvallend was wel dat het meestal onverwachte sterfgevallen betrof. Het hoge sterftecijfer zal voor een groot gedeelte met de vergrijzing in het dorp te maken hebben, al blijft toeval uiteraard een rol spelen. Zo had ik bijvoorbeeld vorig jaar in Moregem, dat vierhonderd inwoners telt, geen enkele begrafenis van een parochiaan.''


Doopsels stijgen
,,Hoopgevend is dan weer dat de jongste jaren het aantal doopsels stijgt'', stelt Johan Van Der Schueren vast. ,,Vorig jaar werden 22

kindjes gedoopt en dat was lang geleden. Toen ik hier in 1992 aankwam, waren er slechts twee doopsels. Een bewijs toch dat jonge gezinnen zich in ons dorp vestigen. Maar zij kunnen alleen maar in leegstaande woningen terecht, want nieuwe woningbouw of ruimte voor nieuwe wijken zijn er niet.''

Pastoor Van Der Schueren juicht ook de inspanningen van het verjongde kermiscomité toe : ,,Het is een actieve ploeg, die vooral uit inwijkelingen bestaat. Vooral tijdens de kermisperiode brengt het comité leven in het dorp, terwijl ook met Krstmis en Pasen activiteiten voor de inwoners worden georganiseerd. ''