Wie zich als automobilist niet stoort aan de waarschuwingsborden ,,Veilig door Tienen'' riskeert nog steeds een zware boete, want de onbemande camera's op toegangswegen flitsen er op regelmatige tijdstippen nog duchtig op los. Bewijs daarvan de talrijke dossiers, ingevoerd bij het parket, de talloze pv's en minnelijke schikkingen.

Het snelheidshandhavingsproject met vaste en mobiele onbemande camera's loopt in Tienen sinds halfweg 1999. In een half jaar tijd werden 4.143 dossiers van snelheidsovertredingen ingevoerd. Opmerkelijk is wel dat sinds de inwerkingtreding van de camera's in Tienen geen noemenswaardige ongevallen meer gebeurden. Het systeem werkt. Niet altijd functioneren de camera's, maar toch frequent.

,,De pakkans blijft enorm groot'', geeft de Leuvense commisssaris Michel Cornelis te verstaan. Geregeld vliegen overtreders tegen de lamp. Bewijs: de dossiers bij het parket.

Het project in Tienen loopt bijna drie jaar, maar kreeg in die tijd geen uitbreiding in andere steden of gemeentes. Toch is beterschap op komst. Voor Leuven is een onderzoek aan de gang. Verder is het wachten tot alle politiezones over een chef beschikken. Eens die in dienst, kan politieoverleg op gang komen.

Vlaams minister van mobiliteit Steve Stevaert kreeg te horen dat hij te veel de aandacht toespitst op beteugeling van overtredingen dan wel op aanpassing van onveilige wegen. Op de SP.A-receptie in Tienen gaf hij daarover zijn mening. ,,Zo'n 80 procent van de ongevallen is toe te schrijven aan het rijgedrag, 10 procent aan de wegen en 10 procent aan de wagen. Dus komt het erop aan de pakkansen voor overtredingen te verhogen en de automobilist met repressie te dwingen trager te rijden. Soms moet je mensen tegen hun zin gelukkig maken.''

Op de vraag wat hij dacht van het referendum in Peer had hij een ludiek antwoord klaar. ,,Je mag geen appelen met Peer vergelijken. De vraag had moeten zijn: Wil je minder verkeersslachtoffers? Iedereen had zeker 'ja' geantwoord.''