Politie en stadsbestuur gaan 400 woningen, die onbewoonbaar zijn verklaard, opnieuw controleren. ,,Blijken ze nog steeds bewoond, schakelen we zonder pardon het gerecht in. Weigert de eigenaar op te kalefateren, neemt de stad negen jaar lang het beheer over. Een primeur voor Antwerpen'', zegt coördinator Fons Famaey. Affiches moeten extra druk uitoefenen op de eigenaar.

De voorbije jaren heeft de Antwerpse burgemeester bijna 400 woningen onbewoonbaar verklaard. ,,Dat gebeurt wanneer er sprake is van een gezondheids- of veiligheidsrisico'', legt Famaey uit. Maar niet alle eigenaars zijn geneigd de betrokken woning te renoveren. In enkele gevallen gaan ze soms gewoon door met de huizen of appartementen te verhuren.

Om daarmee komaf te maken, gaat de stad alle onbewoonbaar verklaarde woningen opnieuw controleren. ,,Blijken ze nog steeds bewoond, schakelen we zonder meer het gerecht in'', zegt coördinator Fons Famaey. De eigenaar mag zich aan zware straffen verwachten, het betrokken pand wordt bovendien op last van de procureur verzegeld, de huurders door de stad ergens anders ondergebracht.

,,Als uit onze hercontrole blijkt dat de eigenaar nog steeds geen herstellingswerken liet uitvoeren, omdat hij niet kan of niet wil, zullen we voorstellen om het betrokken pand in sociaal beheer te nemen. Dat gebeurt gedurende 9 jaar.'' De stad voert dan de nodige herstellingswerken uit, verhuurt het daarna en mag de huuropbrengsten innen ten bedrage van de gemaakte kosten. Het gaat om een primeur voor Antwerpen.

Om de eigenaars extra onder druk te zetten om zich in regel te stellen, bevestigt de politie affiches aan de gevel van de onbewoonbaar verklaarde panden die ze herbezocht. ,,Het geldt ook als signaal naar de buurt, dat er wel degelijk aan gewerkt wordt.''


Boiler
Cijfers bewijzen dat ook. In 2001 ontving de stad 353 klachten, afkomstig van zowel de politie, burgers als buurtcomité's. ,,159 panden zijn na onze inspecties zowel ongeschikt als onbewoonbaar verklaard'', zegt Famaey. ,,54 woningen onbewoonbaar en nog eens twaalf ongeschikt, wat wil zeggen dat ze niet voldoen aan de Vlaamse Wooncode.''

,,37 eigenaars gingen met succes in beroep tegen de beslissing. Begrijpelijk, want soms is het installeren van een nieuwe boiler al genoeg om zich opnieuw in regel te stellen.''

,,11 keer is het gerecht mee ingeschakeld toen bleek dat een onbewoonbaar verklaard pand nog steeds verhuurd werd.'' Van de goed 400 onbewoonbaar verklaarde huizen zijn er vorig jaar, op vraag van de eigenaar, slechts 62 opnieuw bewoonbaar verklaard.