De Mechelse bewonersgroep Van Onderuit is niet te spreken over het eerste werkingsjaar van het nieuwe stadsbestuur. ,,De ploeg van burgemeester Bart Somers scoort ruim onvoldoende'', zegt woordvoerder Mark Maes. ,,Ze spitsen hun beleid toe op de verbetering van de economie, maar besparen daarvoor op de kap van de sociaal zwakkeren.''

De vereniging Van Onderuit ontstond een paar jaar geleden uit de bekommernis van enkele Mechelaars over een gebrek aan inspraak in het beleid. Ze ijveren ervoor de burger beter en sneller in te lichten, zodat hij zich meer betrokken voelt bij wat er gebeurt in de stad. Net op het vlak van communicatie loopt het spaak volgens woordvoerder Mark Maes die het eerste jaar van de nieuwe bestuursploeg negatief beoordeelt.

  • De coalitie van VLD-VU, CD&V en Agalev heeft volgens Van Onderuit dus niet goed gewerkt?
  • ,,We geven ze een dikke onvoldoende, want er is nog niets veranderd ondanks vele beloftes. De Mechelaar heeft nog altijd niets in de pap te brokken. De inspraak begint voor de burgemeester pas nadat alle beslissingen al zijn genomen en de burger dus met zijn rug tegen de muur staat. Vooraf beloofde de coalitie regelmatig referenda te organiseren, maar voor een belangrijk dossier als de aanleg van de ondergrondse parkeergarages bleek dat plots onmogelijk. Om de Mechelaar te sussen, mag hij wel mee een tijdelijke locatie kiezen voor het standbeeld van Margaretha van Oostenrijk. Erg flauw is dat.''

  • Het stadsbestuur bespeelt vooral het veiligheidsthema. Leverde het op dat beleidsdomein dan geen goed werk?
  • ,,Buitenstaanders noemen Mechelen nu al de politiestad aan de Dijle. De modale burger verkijkt zich op de slogans om meer blauw op straat te sturen, want dat kost handenvol gemeenschapsgeld. De enige manier om de problematiek effectief aan te pakken, bestaat erin om de allochtone bevolking meer bij het beleid te betrekken. Ze moeten de kans krijgen om zich via buurtwerkingen en verenigingen te integreren in de samenleving. Daarom is het jammer dat ze wellicht geen toegang krijgen tot de wijkraden, een initiatief dat gedoemd lijkt om te mislukken.''

  • Wat vindt u van de keuze van het stadsbestuur om allerlei diensten af te stoten?
  • ,,Ik stel me vragen bij het fameuze debat over de kerntaken. Het stadsbestuur lijkt alleen nog geld vrij te maken om bedrijven en tweeverdieners naar de stad te lokken. Mechelen lijkt in recordtempo te verbrusselen. Daardoor wordt het sociale beleid serieus verwaarloosd. Ze verkopen de oude stadsfeestzaal en het stedelijk zwembad, schaffen de drukkerij van de jeugddienst af, verdubbelen de huurprijzen van de werking voor kansarme jongeren en slanken de OCMW-diensten af. Dat is een erg gevaarlijke trend van sociale verdringing, want zelfs de bewoners van de beide OCMW-rusthuizen moeten ophoepelen om plaats te maken voor kantoorruimte. Ik voorspel dat die bloei op de kantorenmarkt binnen enkele jaren leidt tot een gigantische leegstand.''

  • Vreest u problemen met de ruimtelijke ordening als Mechelen zo in trek blijft als economische uitvalsbasis?
  • ,,De problemen stellen zich al in de wijken rondom de stad, zoals Stuivenberg en Spreeuwenhoek. De overheid offert er hectaren kostbare open ruimte op voor gigantische woonprojecten. Stom, want elke Mechelaar snakt naar meer groen in zijn stad en dat terwijl het stadsbestuur bij de aanleg van nieuwe pleintjes kiest voor de aanpak uit het stenen tijdperk. Kijk naar de Ganzendries: daar staat niet het minste plantje. In Gent staat de aflevering van een bouwvergunning in verhouding tot een groennorm. Waarom kan dat in Mechelen niet? Omdat zoiets het stadsbestuur niet intereseert en ze delicate kwesties liever doorschuift naar de volgende generaties. De Blarenberg-bulten langs de E19 ter hoogte van Aquafin al opgemerkt. Duizenden ton afval ligt er verscholen onder een grastapijt zonder te denken aan de ecologische gevolgen. Ach, het is niet omdat je elk Mechels gezin 25 euro belastingsvermindering toekent, dat je goed bezig bent.''