De inwoners van Eindhout in Laakdal en van Winkelomheide in Geel starten een grote actie tegen de geplande afvalverwerkingsinstallatie van IOK en IGEMO aan het Albertkanaal in Eindhout-Laakdal. Woensdag om 20 uur heeft in 't Kruikske in Eindhoutdorp een vergadering plaats voor alle belangstellende inwoners, politici en verenigingen. Op deze bijeenkomst wordt het actieplan vastgelegd.

Het burenactiecomité, politici van alle Laakdalse partijen en afgevaardigden van verscheidene verenigingen vormen een front tegen de komst van de afvalverwerking op het voormalige terrein van Kempina. Zij voelen zich geruggensteund door het grote aantal pamfletten dat de inwoners van Eindhout en Winkelomheide aan de ramen hebben uitgehangen, en door de positieve reacties van enkele politieke partijen.

Twee weken geleden vond een aftastende vergadering plaats en de voorbije week werkte een kerngroep een mogelijk actieplan uit. Op de bijeenkomst van woensdag worden de risico's van en de bezwaren tegen de geplande afvalverwerkingsinstallatie toegelicht. De kerngroep denkt onder andere aan het informeren van de bevolking en alle gemeenten die lid zijn van de IOK, een bezwaarschrift met petitielijst aan minister Vera Dua en een betoging naar het Kempina-terrein.


Te veel
De belangrijkste reden van het verzet tegen de afvalinstallatie is dat de bevolking van Eindhout en Winkelomheide geen bijkomende hinder meer aanvaardt. ,,De mensen hebben al meer dan genoeg hinder van BP en andere chemische bedrijven in de buurt en van de autosnelweg. Te veel is te veel'', zegt woordvoerder Willy Verreycken.

De buren van een gelijkaardige afvalverwerkingsinstallatie in Duitsland hebben volgens hem af te rekenen met negatieve aspecten. ,,Zij klagen over geur- en verkeershinder, lawaai, stof en uitstoot van kleine hoeveelheden gevaarlijke producten. Bovendien melden Duitse kranten dat er onvoldoende afnemers zijn voor de restfractie van de afvalverwerking. De Duitsers moeten zelfs zwaar bijbetalen om de restfractie kwijt te geraken.''

Verreycken herinnert er ook aan dat de IOK eerder heeft beloofd dat er geen afvalinstallatie komt zolang er onvoldoende afzetmogelijkheden voor de restfractie zijn. (MT)