Negen leerlingen BSO-textiel van het provinciaal technisch instituut Kortrijk (PTI) stapten dit jaar in het systeem van modulair onderwijs. Het ministerie van Onderwijs volgt het experiment aandachtig. De leerlingen zelf zijn vrij enthousiast. Ze kregen hun eerste certificaat.

Directeur Geert Malfait: ,,Wij zijn de eerste textielschool die in het experiment is gestapt. Wij zijn ook de eerste school die volwaardige certificaten uitreikt waarmee men op de arbeidsmarkt terechtkan. Die werden in overleg met Febeltex en Cobot en de dienst beroepsopleiding van het departement Onderwijs zorgvuldig opgemaakt in functie van de beroepsprofielen.''

Met het systeem van modules kunnen de leerlingen tussentijds succes oogsten en is het onderwijsaanbod doorzichtiger.


Voorbeeldig
Gedeputeerde voor Onderwijs Pertry: ,,In het huidige systeem blijken te veel jongeren af te haken. Vlaanderen kan het zich niet veroorloven een belangrijk gedeelte van z'n jeugd in de kou te laten staan. In dat experiment wordt de leerstof in modules aangeboden. Op die manier is de leerling in staat zijn deelcertificaten op te sparen en een eindcertificaat te halen voor de volledige beroepsopleiding.''

,,De samenwerking is na één jaar voorbereiding voorbeeldig'', aldus directeur Geert Malfait. ,,Die nieuwe manier van kennisoverdracht naar meer individuele leerprogramma's, waarbij de leerkracht optreedt als coach, heeft verregaande gevolgen voor de leerlingen. Ze moeten nu meer dan ooit leren hoe ze moeten leren. Ze werken aan attitudevorming, gedragspatronen.''


Vakantiejob
Maar hoe ervaren die leerlingen hun modulair systeem? Ze staan er vrij positief tegenover.

Derdejaars Jeffrey Staes: ,,Een van de voordelen is ook dat je met je certificaat in de hand makkelijker een vakantiejob kunt vinden. Op het einde van het jaar moeten we zes certificaten proberen te halen. Wie niet slaagt, moet naar de inhaalsessies. De leerkrachten zijn meer begeleiders. Ik volgde vorig jaar ook textiel en vind dat systeem wel leuk. Alles staat in functie van je job. Mijn pa werkt ook in de sector. Als ik een zevende jaar bijdoe, dan behaal ik een evenwaardig technisch diploma, en dat is wel interessant natuurlijk.''

De eindevaluatie van het systeem volgt pas in 2007. Gehoopt wordt dat alle Vlaamse scholen het modulaire systeem aanbieden.

Info over het systeem: www.ond.vlaanderen.be/dbo