Het Hoogleedse gemeentebestuur en de gemeentelijke sportraad hebben afgelopen vrijdag alle verdienstelijke sportvrijwilligers in de bloemetjes gezet in De Gulden Zonne. De Gitsenaar Jozef Saelens uit de Beukenstraat 10 is de vrijwilliger met de meeste dienstjaren. Wij voelden hem eens aan de tand.

Schepen Erwin Delbeke en

sportraadvoorzitter Willy

Vandenbussche zetten

vrijdagavond in het kader

van de Bloso-actie

,,Vrijwilliger in de sport''

28 vrijwilligers met meer

dan 21 dienstjaren en drie

jongeren in het zonnetje.

Jozef Saelens en

Maurits Verhaeghe -- de personen met de meeste dienstjaren -- zijn allebei sinds 44 jaar aangesloten bij VP Gits.

Jozef Saelens werd in 1957 als dertienjarige spelend lid bij de scholieren van de Gitse voetbalploeg. In die tijd waren dat de jongste voetballertjes. Jozef heeft gevoetbald tot in 1978. Toen verkende hij andere horizonten en schakelde over op minivoetbal, veteranenvoetbal en andere varianten. Bij andere clubs uiteraard, maar altijd in de Gitse sporthal. Intussen probeerde VP Gits Jozef te strikken voor een bestuursfunctie.

Jozef Saelens: ,,Ik heb lange tijd een bestuursfunctie geweigerd. Ik ben altijd al een sportieveling geweest. Ik had me voorgenomen geen bestuursfunctie uit te oefenen zolang ik nog speelde. Voor mij is het voetballen op zichzelf altijd het belangrijkste geweest. In 1983 heb ik uiteindelijk toch toegebeten. Ik ben gestart als gewoon bestuurslid. In 1989 werd ik ondervoorzitter. In '93 werd ik gerechtigd correspondent. In feite is dat een secretarisfunctie. Vijf jaar geleden nam ik er nog de voorzittersfunctie bij. Op dit ogenblik ben ik tegelijk voorzitter en secretaris.''


Afbouwen
Jozef: ,,Het is een zware taak. Maar ik doe het met plezier. Als ik het niet graag zou doen, zou ik er wellicht niets van bakken. Maar het is nu wel de bedoeling mijn activiteiten stilletjes aan af te bouwen. Ik zoek sportvrijwilligers die de fakkel willen overnemen en die het nog beter willen doen dan ik.''

Al die tijd was Jozefs stichtende voorbeeld bondsvoorzitter Michel D'Hooghe. ,,Hij inspireerde mij, gaf mij moed. Ik mag dan veel voor het voetbal hebben gerealiseerd, het liefste van al was ik gewoon spelend lid. Ik heb gevoetbald tot mijn vijftigste. Ik had mij dat voorgenomen, ik ben blij dat ik erin geslaagd ben het waar te maken.'' (AV)