De vrouwen van het ACW willen niet dat hun kinderen naar school rijden op een slechte fiets. Met een drieledige actie, een open brief naar de bevolking, de uitvaart van de ,,kramikelfiets'' en fietsencontrole willen ze niet alleen de kinderen sensibiliseren maar de ouders en de hele Lichterveldse bevolking erbij betrekken.

Het waren vooral de moeders die op de persconferentie het woord namen omtrent een gerichte actie naar meer veiligheid bij het fietsen. Aanleiding daartoe was de fietsencontrole in de drie basisscholen. Slechts 37% van de gecontroleerde fietsen was in orde. Een tweede controle bracht maar gedeeltelijk beterschap.

,,Deze trieste cijfers die we meekregen via het infoblad van de gemeente baarden ons zorgen. Het ging niet alleen om een defecte bel of een ontbrekende reflector maar vooral om geen of gebrekkige verlichting en slecht werkende remmen'', zegt Kaat Lapere.


Rode kaart
,,In Lichtervelde start binnenkort de invoering van een zone 30, wat het fietsen ten goede komt. Fietsers krijgen het beter maar naast rechten hebben ze ook plichten. Veilig fietsen kan enkel als de fiets in orde is. Wanneer we de cijfers van de controle bekijken, dan wringt hier wel het schoentje'', vervolledigt Els Vandenberghe.

,,We doen een oproep naar alle ouders en fietsers om hun fiets en die van de kinderen in orde te zetten en regelmatig na te zien zodat vooral remmen en licht goed functioneren. Een veilige fiets kan je leven redden'', besluit Gratienne Vlaminck.

Op zaterdag 26 januari nodigt ACW-Lichtervelde elke bewoner uit om uiting te geven aan zijn ongenoegen over het rondrijden met een half stukke fiets. Daarna kan iedereen gratis zijn fiets laten controleren op de infostand. Er worden groene en rode kaarten uitgedeeld. (FVZ)

  • Uitvaartdienst op zaterdag 26 januari van de kramikele fiets om 10 uur, aan het CM-kantoor Hoogstraat 6. Gratis fietscontrole in de poort van het gemeentehuis van 11 tot 16 uur.