De Ingelmunsterse SP.A-afdeling organiseerde afgelopen weekend een open forum omtrent het mobiliteitsplan in de gemeente. De hele bevolking werd uitgenodigd.

,,Alle politieke partijen zijn druk bezig hun visie over hoe Ingelmunster er straks moet uitzien vast te leggen. Op 23 januari vindt de discussievergadering plaats van de begeleidingscommissie rond mobiliteit. Alle politieke partijen, maatschappijen en afgevaardigden zullen er voor bijna tachtig procent bepalen hoe we straks de brug oversteken en of er onder meer eenrichtingsverkeer komt in de Weststraat'', gaf SP.A-raadslid Johan Mistiaen de aanzet tot het forum.

De SP.A kwam zelf met een aantal frappante voorstellen op de proppen. Zo zou de partij graag een aantal groene zones zien aansluiten op bestaande recreatieplaatsen. Zonevreemde bedrijven zouden (financieel) moeten worden aangemoedigd om zich in industriezones te vestigen. Verkeerstechnisch leek het de partij handig een industriezone in te planten in de Roeselarestraat ter hoogte van 't Leestje, omdat het verkeer op die manier optimaal kan worden afgewikkeld. Voorts wenste de SP.A in het hele centrum een zone 30 in te voeren en wou ze een platte brug zien verschijnen om de twee centra, station en markt, terug één te laten worden.


Elektronisch
Vooral de situatie van de centrumbrug lokte reacties uit bij de aanwezigen. De brug is te laag om een vlotte doorgang voor de scheepvaart te verzekeren. Het probleem wordt door de overheid aangepakt. Hierbij zijn twee mogelijkheden: ofwel de bestaande brug verhogen, of een ophaalbrug bouwen.

,,Het gevaar bestaat dat, als er een ophaalbrug komt, De Lijn Ingelmunster niet meer zal aandoen. ,,Ook voor de hulpdiensten zou dit een probleem worden.'' De aanwezigen waren er verdeeld over of de brug een tijd aan een stuk open zou blijven, of om de haverklap open en dicht zou gaan.

,,Een ophaalbrug lijkt ook moeilijk te vereenzelvigen met eventueel eenrichtingsverkeer'', luidde een andere klok, die onmiddellijk van antwoord werd gediend: ,,Plaats een elektronisch bord 'Brug onderbroken'. Nog een andere Ingelmunsternaar zag een winpunt in de hele situatie: laat de bussen van De Lijn omrijden. Meteen worden nieuwe wijken aangedaan en wordt iedereen hier beter van.'' (FM)