De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting uit Beveren bouwt in Rupelmonde 37 nieuwe wooneenheden. Ter hoogte van de vakschool komen 9 appartementen, in de Hellingstraat zijn dat er 18 en in de Broekstraat komen 10 nieuwe woningen. Deze nieuwbouw heeft tot gevolg dat de garages die op die plaatsen gehuurd worden, zullen worden gesloopt.

Het verdwijnen van de garages zorgde voor heel wat onrust in de buurt. Door de brief die de Huisvestingsmaatschappij rondstuurde, dachten verschillende Rupelmondenaars dat zij al tegen 1 februari hun garages moesten ontruimen. ,,Dat is niet het geval'', stelt men bij de Beverse huisvestingsmaatschappij. ,,Het project moet dit jaar nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur. De eigenlijke bouw wordt pas ten vroegste volgend jaar aangevat. Tot dan zullen de garages zeker blijven staan.''

,,Er zullen een veertigtal garages verdwijnen'', weet buurtbewoner Marcel Smet. ,,Daar huren wij er twee van. In de ene garage staat de auto, in de andere een paar fietsen en de twee scooters van de kinderen. Die kunnen we 's nachts toch niet zomaar op straat laten staan. Constant vier fietsen en twee scooters voor de deur, dat is toch geen zicht. Daarbij, dat vind ik niet veilig genoeg. Gelukkig hebben we nu wat meer tijd om een oplossing te zoeken. Al had ik graag een iets concreter plan gezien. Het lijkt er sterk op dat er voor ons in de parkeergarages die onder de nieuwe appartementen gebouwd zullen worden, geen plaats zal zijn.''


Scheldedijk
Ook burgemeester Denert is blij met het uitstel. ,,Op lange termijn zal het probleem zich vanzelf oplossen. Auto's zullen hoe langer hoe meer geweerd worden uit de dorpscentra en vervangen worden door alternatieven, zoals de belbus. Maar dat is nog niet voor morgen. Daarom ben ik blij dat we nog even tijd hebben om naar een geschikte parkeerplaats voor de Rupelmondenaars te zoeken.''

Eén van de denkpistes die de burgemeester wil onderzoeken, is het in de Scheldedijk inbouwen van garages. ,,Op de terreinen van de voormalige scheepswerf hebben we ruimte zat. We kunnen daar gemakkelijk garages in de dijk inbouwen. Zo zal het landschap er niet geschonden worden. We kunnen zelfs meer garages bouwen dan er nu zullen verdwijnen. Maar dan moeten we wel eerst een overeenkomst met de dienst Zeeschelde zien te sluiten.''

De bewoners van de Broekstraat doen er ondertussen goed aan om het dossier van dichtbij op te volgen. Aquafin gaat immers een nieuwe collector in de Broekstraat aanleggen. Bij het beëindigen van die werken zal de straat volledig heringericht worden. Dan zou er wel eens opnieuw parkeergelegenheid kunnen verdwijnen. (GNT)