Schepen van Ruimtelijke Ordening André Van Gugte (VLD) en schepen van Openbare Werken en ex-burgemeester Freddy De Chou (SP.A) hebben zich volgens het parket van Oudenaarde tijdens de vorige legislatuur schuldig gemaakt aan machtsmisbruik.

André Van Gugte zou toen als schepen van Openbare Werken tijdens de diensturen arbeiders van de Technische Dienst ingeschakeld hebben voor privé-werkzaamheden. Freddy De Chou wordt dan weer gedagvaard omdat hij als toenmalige burgemeester niets heeft ondernomen om de wantoestanden een halt toe te roepen.

André Van Gugte (62) en Freddy De Chou (58) moeten zich voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde verantwoorden voor misbruik van gezag. De zaak wordt op vrijdag 1 februari ingeleid.

In de periode vanaf 10 juli 1996 tot 5 januari 1999 wordt schepen Van Gugte ook favoritisme in de schoenen gewreven. Hij zou twee arbeiders van de Technische Dienst, die over een handelsregisternummer beschikken, hebben toegestaan om tijdens de diensturen en met materiaal van de stad Geraardsbergen privé-handelswerkzaamheden uit te voeren. Hierbij wordt gewezen op het vervoeren van zandcement -- zogenaamde stabilisé -- met een vrachtwagen van de stad en het met stadskranen uitgraven van greppels op privé-eigendommen.


Verzekering
Schepen Van Gugte zou bovendien een stadsarbeider de opdracht hebben gegeven om grond, die eigendom is van de stad, ook al tijdens de diensturen naar een perceel bouwgrond van zijn zoon in Lessen te vervoeren. Tenslotte zal de liberale schepen de rechter ook uitleg verschuldigd zijn over een verzekeringsdossier. In de periode vanaf juli 1996 tot oktober 1999 zou hij bij stadspersoneel hebben aangedrongen om verzekeringspolissen via een verzekeringsportefeuille van zijn zoon af te sluiten.

Het is de derde keer in enkele jaren dat André Van Gugte voor de Oudenaardse rechter moet verschijnen. Begin 2000 werd hij, samen met het volledige schepencollege, gedagvaard in het spraakmakende visjesproces. Enkele maanden later sleepte partijgenoot Maurice De Padt hem voor de rechter. De Padt vond dat Van Gugte op een partijvergadering zijn eer had gekrenkt. De rechter veegde in juni vorig jaar de spons over de VLD-ruzie en sprak schepen Van Gugte vrij.