De prijs van bouwgrond is in het Meetjesland even hoog als in de rest van Vlaanderen. In 2000 betaalde men gemiddeld 54,19 euro (2.185 frank) per vierkante meter bouwgrond. Die sterke stijging leidde alvast tot een scherpe daling van de nieuwbouw: van 1.000 woningen in 1993 en 1994 naar 567 in 1999.

Tot enkele jaren geleden lag de prijs van bouwgrond in het Meetjesland een stuk onder die van de rest van Vlaanderen. Maar uit gegevens van het Nationaal Instituut van de Statistiek blijkt dat die achterstand in 1998 werd ingelopen. De toenemende schaarste aan bouwgrond zorgde voor een prijsexplosie. Tussen 1995 en 1999 steeg de prijs met maar liefst 79 procent. De hoogste prijzen voor bouwgrond moet men neertellen in gemeenten langs de N9. In Aalter, dat aan de E40 ligt, steeg de bouwgrond het sterkst de afgelopen tien jaar. De bouwgrond is het duurst in Maldegem met 66,1 euro (2.675 frank), het goedkoopst in Kaprijke met 38,67 euro (1.560 frank). In 2000 werden nog amper 262 percelen verkocht, tien jaar eerder waren er dat drie keer zoveel.


Renovatie
Door die gestegen prijzen kiezen steeds meer mensen voor de aankoop van een woning om die te renoveren. In 2000 werden 542 bouwvergunningen uitgereikt voor de renovatie van woningen, wat een recordaantal is. Het aantal verkochte woningen is de afgelopen jaren trouwens op hetzelfde peil gebleven, in 2000 waren het er 918. De woningprijs is gestegen maar niet zo uitgesproken als die van bouwgrond. In 2000 betaalde men voor een kleine of middelgrote woning 86.142 euro (3,5 miljoen frank), wat twee keer de prijs is van 1990. Ook hier is de prijsachterstand tegenover de rest van Vlaanderen ingelopen.

Daarnaast leveren ook de gemeentebesturen en de sociale bouwmaatschappijen samen met het Wooncentrum Meetjesland een belangrijke inspanning om de woon- en woningkwaliteit te verbeteren. (RVH)

  • Meer info en cijfermateriaal op de website www.meetjesland.be van Streekplatform Meetjesland.