Een leuke fietstocht door de Demervallei tussen Diest en Aarschot blijft niet langer een droom. ,,De stadsbesturen van Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot zetten zopas het licht op groen voor het uitgestippelde tracé op hun grondgebied,'' meldt CD&V-burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem.

,,De consensus kwam tot stand binnen een provinciale werkgroep, opgericht op vraag van de CD&V'ers Dirk Claes (Rotselaar), Herman Pelgrims (Aarschot) en ikzelf'' verduidelijkt Manu Claes. ,,De doorbraak liet zeven jaar op zich wachten. Bron van discussie was dat de Demervallei een waardevol natuurgebied is, waardoor moest worden gezocht naar een evenwicht tussen natuur en recreatie.''

,,Samen met partijgenoot en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Laurys uit Diest betreuren we, dat de fietsroute sterk afwijkt van het oorspronkelijke tracé langs de Demerboorden,'' geeft de burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem toe. ,,De route verliest daardoor immers een deel van haar aantrekkelijkheid. Toch blijft het een ideale manier, om per fiets kennis te maken met het natuurschoon en het cultuurpatrimonium binnen de Demervallei.''


Missing link
Vanuit Aarschot kunnen de fietsers via een geasfalteerd pad naar Werchter, om vandaar Leuven of Mechelen te bereiken. Diest kan al fietsend naar het Hageland via de IJzerenweg of naar de Kempen via de Drieprovinciënroute. De missing link -- die Diest via Zichem, Testelt, Messelbroek en Langdorp met Aarschot moet verbinden -- zal binnenkort worden ingevuld.

Volgens Manu Claes gaan de stadsbesturen van Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot akkoord met de voorgelegde plannen. ,,Onder coördinatie van de provincie gaan we een technisch dossier opstellen voor de concrete uitvoering van de route en meer bepaald wat kostenraming, financiering, verharding en bewegwijzering betreft.''