Ehsal, de Katholieke Hogeschool Brussel en de Irishogeschool vormen voortaan één instelling. De fusie gaat in op maandag 23 september. De naam en het logo van Ehsal blijven behouden, maar voluit wordt het Europese Hogeschool Brussel. De fusie zou geen gevolgen hebben voor de 600 personeelsleden.

Aan de nieuwe Vlaamse hogeschool zullen 4.700 studenten het reguliere onderwijs volgen en meer dan 7.000 studenten krijgen voortgezette en posthogeschool opleidingen. Zij kunnen kiezen tussen 21 opleidingen in de studiegebieden economie, onderwijs, gezondheid en welzijn. Met zowat 3.000 studenten is de economische richting de grootste groep binnen het reguliere onderwijs.

De studenten zullen in eerste instantie weinig merken van de fusie. Al levert de fusie voor hen voordelen op dank zij betere studentenvoorzieningen en studiebegeleiding. Er is een groter aanbod van opleidingen en vakken die ze kunnen combineren met de basisopleiding. En op termijn wil de hogeschool de opleiding gezondheidszorg samenbrengen op één campus.


Brusselse poot
De directie hoopt met de ene hogeschool dé Brusselse poot te worden van de associatie van de K.U. Leuven. De drie maakten deel uit van de dertien hogescholen die begin juli samen met KUL en KUB de Associatie KUL oprichtten. Dit mag geen probleem vormen voor de samenwerking met andere scholen om Brussel uit te bouwen tot een volwaardige studentenstad, benadrukt De Ceulaer. De Ehsal werkt daarvoor al samen met de VUB, KUB en Erasmushogeschool in het project 'Quartier-Latin'

  • www.ehsal.be