BOOM

Prins Laurent heeft andermaal zijn volledige steun toegezegd aan de werking van vzw De Steenschuit èn aan de bescherming van het Zuidelijk eiland. Hij deed dat gisteren tijdens de officiële inhuldiging van de loopbrug naar het ponton aan de Steenschuit.

De Steenschuit is een tewerkstellingsproject in Boom waar sociale werkers, de VDAB en het bedrijfsleven de handen in elkaar sloegen om mindervaliden en langdurig werklozen een beroepsopleiding te geven. eerder bouwden ze al de Steenschuit, momenteel wordt gewerkt aan een barge, een boot uit de zeventiende eeuw. ,,De boot is in feite een symbool'', zegt Eddy Stuer, drijvende kracht achter het sociale tewerkstellingsproject. ,,We willen bruggen slaan voor mensen die in onze maatschappij als het ware uit de boot vallen. Vandaar ook dat het zo mooi is, dat Prins Laurent vandaag de loopbrug naar de ponton zal inhuldigen en in bescherming aanvaarden.'' ,,Met deze loopbrug en dit ponton maken we de weg vrij om aan riviertoerisme te doen vertrekkend van aan ons eethuis 't Steencaycken. Riviertoerisme moet een opwaardering van de Rupel geven en ook onderdeel vormen van onze sociale tewerkstelling,'' besluit hij.

In juli 2003 gaat de Gentse barge, een trekschuit, te water.

Om ook de aandacht op de rest van de regio te vestigen maakte een uitgebreide delegatie met de prins ook een vaartocht over de Rupel en bezochten ze een rietput aan het Zuidelijk eiland, de laatste echte Scheldepolder.

Eric De Keersmaecker en Jan Van Belle allebei van de Wielewaal vertelden de prins honderduit over hun dromen en wensen over het behoud als natuurgebied van deze polder.