De stad Mechelen schrapt haar subsidies aan de sociale huisvestingsmaatschappij Mechelse Goedkope Woning (MGW). Door die maatregel moet de maatschappij het in de toekomst met nog slechts één sociaal assistente stellen. ,,Een ramp'', zegt voorzitter Marc Hendrickx. ,,Wij hebben alle hulp broodnodig.''

Twee jaar geleden verkreeg de MGW stedelijke subsidies voor de tewerkstelling van een sociaal assistente in het kader van het Sociaal Impulsfonds (SIF). Nu de Vlaamse Gemeenschap dat fonds heeft opgedoekt, schrapt het stadsbestuur ook de subsidie voor de MGW.

,,Zeer vreemd'', zegt Marc Hendrickx. ,,De stad heeft immers zekerheid over gelijkaardige subsidiestromen via het nieuw opgerichte Stedenfonds. Bovendien moesten wij de beslissing via informele weg vernemen, zonder enige vorm van voorafgaandelijk overleg.''

Volgens Hendrickx heeft de MGW haar SIF-assistente broodnodig. ,,Zonder die extra kracht zijn wij verplicht onze enige resterende assistente weg te trekken van het 'straatwerk' om ze binnenshuis in te schakelen voor andere taken'', zegt de voorzitter. ,,En dat op een moment dat veel huurders terecht klagen over te weinig controle op het patrimonium en probleemgevallen vaak lange tijd niet worden opgevolgd.''

De sociaal-assistente op eigen kosten in dienst houden, ziet de MGW niet zitten. ,,Dat is gezien onze precaire financiële situatie absoluut uitgesloten. Met deze beslissing hypothekeert de stad de dienstverlening aan meer dan 4.000 Mechelse gezinnen (3.000 huurders en 1.200 kandidaten op de wachtlijst, nvdr). In 2003 wordt in totaal meer dan 3,3 miljoen euro uitgetrokken voor sociale projecten. Kan daar echt geen 25.000 euro af voor de MGW?''