Het Mechelse rusthuislandschap ondergaat de volgende jaren ingrijpende veranderingen. Om aanspraak te kunnen blijven maken op Vlaamse subsidies, moet het OCMW zijn rusthuizen grondig aanpassen. Het Hof van Egmont wordt gedeeltelijk verkocht en rusthuis De Heergracht gaat onherroepelijk dicht.

Ongeveer een jaar geleden stelde het OCMW onderzoeksbureau Probis aan om oplossingen uit te dokteren voor de Mechelse rusthuissector. Uit eerder onderzoek was gebleken dat de OCMW-rusthuizen niet meer aan de infrastructuurnormen van de Vlaamse overheid beantwoorden.

,,Een tweede reden voor de hervorming zijn de beperkte financiële mogelijkheden van het Mechels OCMW'', zegt OCMW-voorzitter Patrick Backx.

,,Die dwingen ons tot het realiseren van een kostenefficiënte werking. Zowel het OCMW als het stadsbestuur zijn ervan overtuigd dat binnen de rusthuissector meer mogelijkheden moeten geboden worden aan de privé-sector.''

Concreet moet het OCMW volgens Probis streven naar moderne woonzorgcentra met 160 woongelegenheden. In rusthuis De Polder wordt het aantal wooneenheden in die optiek verdubbeld van 80 tot 160. Er zou ook plaats komen voor zelfstandig begeleid wonen voor licht dementerenden en voor serviceflats. Het personeelstekort wordt opgevangen door een transfer vanuit andere rusthuizen.


Kwaliteitsnormen
In het Hof van Egmont wordt het aantal wooneenheden teruggebracht van 332 naar 160. In de plaats komen serviceflats en een dagverzorgingscentrum met 30 plaatsen. Een deel van de infrastructuur wordt verkocht.


Nieuwbouw
Na een overgangsperiode is sluiting van De Heergracht volgens het plan onvermijdelijk. Het rusthuis wordt ondergebracht in een nieuwbouw. Aanvankelijk zal gestart worden met 80 wooneenheden, later volgen er nog 80.

,,De operatie moet in een publiek-private samenwerking met beheersovereenkomst verlopen'', zegt Patrick Backx. ,,Daarbij stellen we vanuit het OCMW een aantal belangrijke voorwaarden voorop. Zo moeten er garanties geboden worden voor het personeel en kandidaat-bewoners uit Mechelen moeten voorrang krijgen. En uiteraard zal het OCMW er ook nauwlettend op toezien dat bepaalde kwaliteitsnormen gerespecteerd worden.''

Het plan moet nog voorgelegd worden aan de Vlaamse Gemeenschap. Het OCMW voorziet in de toekomst ook nauw overleg met de vakbonden.