De Vlaamse regering heeft gisteren beslist de Zwinbosjes en het complex van de verkrotte Swimming Pool aan te kopen. De aankoop vormt een deel van het compromis met de huidige eigenaar, de vastgoedmaatschappij Compagnie du Zoute van de Knokse burgemeester Lippens. Het andere deel is dat de Vlaamse regering ook het bpa Finis Terrae heeft goedgekeurd. Dat bpa laat toe dat de Compagnie du Zoute -- weliswaar onder strikte voorwaarden -- een complex kan bouwen aan de rand van de Zwinbosjes. De Compagnie ziet af van alle verdere procedures.

,,Het Vlaamse parlement had ons opgedragen eerst de Zwinbosjes te kopen en daarna pas het bpa Finis Terrae goed te keuren. Deze resolutie hebben we uitgevoerd'', zeggen de Vlaamse ministers Vera Dua (Leefmilieu) en Dirk Van Mechelen (Ruimtelijke Ordening) in een gezamenlijke mededeling. Met haar beslissing grijpt de Vlaamse regering de kans om het ecologisch waardevolle Zwingebied gevoelig uit te breiden en te vrijwaren voor de toekomst.

Het bpa Finis Terrae regelt eindelijk de toekomst van de site van de verkrotte Swimming Pool aan het einde van de Knokse zeedijk. De zwembaden liggen in recreatiegebied. ,,In het nieuwe bpa wordt het overgrote deel van dit recreatiegebied ingekleurd als natuurgebied'', zeggen Dua en Van Mechelen. ,,In het kader hiervan koopt Aminal, de afdeling Natuur van het Vlaamse Gewest, 220 hectare Zwinbosjes en de Swimming Pool en neemt ze in beheer. Naast de zwembaden zal ook de parking van het vroegere complex deel gaan uitmaken van een totaal natuurherstelproject.''


Woonzone
Rest nog 1,25 hectare niet-milieugevoelig recreatiegebied. Dat wordt in het nieuwe bpa Finis Terrae ingekleurd als woonzone. Het sluit aan bij de bestaande woonzone van de zeedijk. Daarop mag de eigenaar, de Compagnie du Zoute van burgemeester Lippens, na jaren getouwtrek eindelijk bouwen maar het complex wordt zowel op het vlak van bouwhoogte als van grondoppervlakte bijzonder beperkt.

,,Voor de volledige site verzaakt de Compagnie du Zoute aan alle hangende gerechtelijke procedures tegen de Vlaamse Gemeenschap'', zeggen Dua en Van Mechelen. ,,Zodat een einde komt aan het planschadedossier dat de eigenaar had ingediend. Dat dossier vond zijn oorzaak in de invoering van de gewestplannen waarbij voor de eigenaar een groot volume aan bouwgrond verloren ging.''