Microfibres Europe, het textielveredelingsbedrijf in de Lange Meire 25 in Laarne, waartegen onlangs protest rees van een groep omwonenden, is volop gestart met een nieuw milieuzorgprogramma om tegen 2003 de ISO14001-kwaliteitsnorm te halen. ,,Daarom streven wij naar een zo nauw mogelijk contact met de buren en een open dialoog'', zei operations manager Luc Steyaert op een door het bedrijf en het gemeentebestuur belegde voorlichtingsavond. Uit de reacties van de opgekomen buren blijkt dat deze vooral afwillen van de stank.

Een dertig toehoorders, overwegend uit het woonerf Meirehof en omgeving, waren op de uitnodiging ingegaan en lieten zich door Steyaert, zijn milieucoördinator Roger De Wilde en twee mensen van het milieuadviesbureau Arion over de historiek en problematiek van het bedrijf voorlichten.

Hun uitleg leert dat Microfibres Europe lang niet meer de vroegere katoenweverij De Porre is die er in 1898 werd gebouwd, maar wel een moderne textieldrukkerij en -ververij die vooral gespecialiseerd is in textiel voor zitmeubelen en kinderzitjes. Een bedrijf ook dat nog een geldige exploitatievergunning heeft tot 2013, maar voor een aantal regularisaties en veranderingen in het machinepark en het grondwaterverbruik een nieuwe vergunning vroeg en van het provinciebestuur ook kreeg. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten onder meer een reeks metingen uitgevoerd worden naar de geluidsoverlast en naar de uitstoot van de fabrieksschouw.

Het bedrijf is intussen bezig met het opzetten van een milieuzorgsysteem, waarbij nauw contact met de omwonenden een grote rol speelt. ,,Daarom stel ik u hier voor zo gauw mogelijk een buurtcontactgroep op te richten die om de drie á vier maanden met ons aan tafel gaat zitten'', sprak Luc Steyaert.


Stank
De meeste toehoorders stelden zich vragen bij de nieuwe vergunning die het bedrijf intussen kreeg. ,,Wij willen gewoon van de stank af die het bedrijf verspreidt. En zekerheid dat u geen stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de gezondheid'', zei geneesheer en schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk Baetens.

Over de toxiciteit moeten de omwonenden zich volgens Steyaert en De Wilde weinig zorgen maken. De klacht over geurhinder, valt volgens hen moeilijker te verhelpen. Ze waren wel verwonderd dat het probleem zich vooral manifesteert in de weekends, als het bedrijf op sterk verminderde capaciteit werkt. ,,Wij willen echter alles onderzoeken.''

Uiteindelijk werd beslist binnen de maand naar een vorm van nauwere communicatie te streven en beloofde het bedrijf de buurt van alle meetresultaten op de hoogte te houden.