Met die woorden rondde hoofdverpleger Jean-Pierre Wielandt zijn voorstelling van de nagelnieuwe afdeling Encarga 2 voor forensische psychiatrie af. Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan-Baptist legt zich toe op de behandeling van psychiatrisch zieken die een misdrijf pleegden en tot nu toe in de gewone gevangenissen bleven hangen. Zondag 22 september kan iedereen tussen 14 en 17 uur een kijkje nemen achter de schermen van deze nieuwe afdeling.

Het Zelzaats ziekenhuis kreeg net als dit van Bierbeek en Rekem extra geld van Justitie en Volksgezondheid om mensen te behandelen die ten onrechte in de gevangenissen zitten omdat ze een misdrijf pleegden terwijl ze psychisch ziek zijn. Het gaat in Zelzate enkel over mannen met matige risico's op ontvluchting of geweld, die nog mogelijkheden hebben om iets aan hun probleem te doen.

,,Dit proces verloopt langzaam en stap voor stap waarbij de graad van vrijheid zeer geleidelijk wordt opgedreven. Enkel mensen die op het eind van hun programma zitten - en een behandeling duurt minstens twee jaar - kunnen bijvoorbeeld alleen al eens de marktdag van Zelzate bezoeken, krijgen een vrije namiddag of kunnen het weekend bij hun familie doorbrengen'', verduidelijkt Jean-Pierre Wielandt.

Toch is wat veiligheid betreft in deze nieuwe afdeling niets aan het toeval overgelaten. Er staat een grote afsluiting rond het gebouw, er zijn elektronische sloten, camerabewaking en de verplegers beschikken over een speciaal alarmtoestelletje.

In de behandelingsploeg die berekend is op gemiddeld 1,6 hulpverlener per patiënt zitten psychologen, criminologen, sociaal assistenten, psychiaters, verplegers en andere begeleiders. Encarga 2 is nieuw, in een oudere vleugel verblijven nu al 27 van dergelijke patiënten. ,,Wij hopen dat de overheid deze in totaal veertig plaatsen zal blijven subsidiëren want ons ziekhuis investeerde zeer veel in deze nieuwe afdeling'', besluit directeur Frans Van Hoorde.

  • Zondag 22 september van 14 tot 17 uur kunnen de drie nieuwe afdelingen bezocht worden. Encarga op de campus van het ziekenhuis langs de Suikerkaai en het dag- en arbeidscentrum aan de Oostkade.