De procedure voor de opvolging van Jan Hoet als baas van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst wordt eerstdaags ingezet. Tegen begin volgend jaar moet de nieuwe artistieke directeur van het SMAK bekend zijn.

Het stadsbestuur gaat op zoek naar een Nederlandstalige kandidaat. Een internationale jury zal oordelen over de kandidaturen. In die jury zullen directeuren van toonaangevende musea uit omringende landen zitting hebben. Maar ook Jan Hoet zelf én Dirk Schutyser, de voorzitter van de Vriendenvereniging van het museum, hebben daarin zitting.

Het stadsbestuur speelde ooit met de idee een opvolger te zoeken via een open, internationale vacature. Om Hoets opvolger beter te kunnen betalen, zou hij een mandaat van vijf jaar krijgen. Van dat plan wordt afgestapt.

,,Een open, internationale oproep doen, zou botsen met de taalwetgeving die voorschrijft dat de kandidaat Nederlandstalig moet zijn. Een taalexamen laten afleggen zes maanden na aanwerving, zou geen oplossing bieden. Dan stapt er zeker wel iemand naar de Raad van State'', zegt Dirk Schutyser.


Uitbollen
De opvolger van Jan Hoet wordt vrijwel zeker een Vlaming of een Nederlander. Jan Hoet zal in 2003 nog een jaar zijn opvolger begeleiden. Daarna bolt hij nog een jaar uit.

Hoet ging vorig jaar met pensioen, maar bleef als artistiek adviseur de touwtjes in het SMAK in handen houden. De toenmalige zakelijk directeur stapte eind vorig jaar op. In mei volgde Sven Jacobs hem op.