Vanaf november van dit jaar neemt de stad Hasselt het crematorium aan de Prins Bisschopssingel over. Later wordt dat ondergebracht in een intercommunale. De huidige NV blijft partner en verbindt zich zelfs tot comfortinvesteringen.

Het enige Limburgse crematorium, gevestigd aan het kerkhof in Hasselt, wordt momenteel uitgebaat door de nv Crematorium Hasselt, die er ook eigenaar van is. Maar een wet van '98 schrijft voor dat vanaf november 2003 enkel een gemeente of een groep gemeenten bepaalde taken van zo'n crematorium, tot en met de voorlopige opberging in een urne, mogen uitvoeren. Vandaar de overname door de stad die voorlopig ook vijf personeelsleden (goed voor drie voltijdse jobs) in haar bestand opneemt.

Meteen werd met de huidige eigenaar een overeenkomst voor samenwerking afgesloten. Volgens burgemeester Reynders gebeurt dat om financiële redenen. Nv Crematorium Hasselt verkreeg van de stad Hasselt een erfpacht voor 99 jaar en als het stadsbestuur daarop terugkomt, heeft dat ongetwijfeld nare financiële gevolgen. Bovendien beschikt de vennootschap over de nodige know-how.


Tarieven blijven behouden
Het ziet er inderdaad naar uit dat vooral op papier een aantal zaken in verband met het crematorium anders zullen verlopen. Zo zal de stad de opbrengsten volledig doorstorten, uiteraard na aftrek van de personeelskosten. De huidige tarieven blijven overigens behouden: 375 euro gedurende de week, 425 euro op zaterdag en kindern kosteloos.

De nv verbindt zich tot comfortinvesteringen, waardoor onder andere de ceremonie en de koffietafel kwalitatief verbeteren. In 2004 neemt onder impuls van het provinciebestuur een intercommunale deze bevoegdheden over. Er is maar één crematorium maar heelwat Limburgse gemeenten zijn geïnteresseerd in een regionaal uitvaartcentrum dat hiermee verbonden is.