Wie met zijn problemen nergens naartoe kan en een luisterend oor wil, kan al twintig jaar --in volledige anonimiteit-- terecht bij vzw Aanwezigheid. De vzw biedt wel enkel een luisterend oor. Voor financiële steun of echt advies, ben je hier aan het verkeerde adres. Ook wij legden ons oor er eens te luisteren bij Lieve, medewerkster van het eerste uur.

 • Wie zijn jullie?
 • We zijn met twaalf vrijwilligers. We willen gewoon een luisterend oor bieden aan wie daar nood aan heeft. Mensen die eenzaam zijn, relatieproblemen of verdriet hebben of rouwen kunnen bij ons terecht. De hele week, tussen 13.30 uur en 17.00 uur staat onze deur open. In deze jachtige stad willen wij een vluchtheuvel zijn.

 • Hoe is Aanwezigheid gestart?
 • Twintig jaar geleden was jezuïet Jan Hansen in Parijs. Hij ontdekte daar dat in er in de kerken vaak een soort luisterhuis was. Een kamertje in de kerk, waar mensen over alles en nog wat konden praten. Hij startte zelf zo'n initiatief in de Sint-Jacobskerk. Maar daar kwam weinig volk op af. Dan zijn we naar hier verhuisd, de Schoenmakerskapel aan de Schoenmarkt 8.

 • Welke mensen vinden hun weg naar de vzw?
 • Vooral mensen die niemand meer hebben of zich bijzonder eenzaam voelen. De meesten zijn rond de veertig of vijftig. En in de vakantie ook vaak jongeren. Het zijn echt niet allemaal armen, hoor. Een tijdje geleden kwam hier enkele keren een dokter. Maar vaak weten we weinig over de mensen. We vinden anonimiteit heel belangrijk. Ook wij blijven anoniem. De mensen spreken ons aan met de voornaam. Ik ben wel vaak nieuwsgierig hoe het sommige mensen verder vergaat.

 • Waarover willen ze praten?
 • Dat gaat van kleine tot grote dingen. Een vrouw kwam hier omdat haar hondje, 17 jaar was overleden. Dan denk je eerst even: ,,Er zijn ergere dingen.'' Maar uiteindelijk was dat dier wel de enige waar ze mee kon praten. Je moet naar de onderliggende betekenis van de woorden leren luisteren. Veel mensen zijn ook op zoek naar zingeving, niet alleen christelijke. Blijkbaar is de vanzelfsprekendheid van de wereld er niet meer. Mensen zoeken dan een houvast. Raad kunnen we soms wel geven, maar we dringen niets op.

 • Jullie werken uitsluitend met vrijwilligers. Zijn er voldoende?
 • We zoeken zeker nog vijf mensen die een paar namiddagen per maand hun oor willen lenen. Ze krijgen hier een opleiding van een jaar: actief leren luisteren.

 • De vzw bestaat nu twintig jaar. Wordt dat gevierd?
 • Subsidies krijgen we niet. We leven gewoon van giften. Veel geld om te feesten hebben we dus ook niet. Midden juli houden we een viering met de medewerkers in de Sint-Joriskerk. We hebben ook wel een feestje en ontmoeting met oud-medewerkers.