Maar liefst 5027 inwoners van Mortsel en omliggende gemeenten namen vrijwillig deel aan een enquête over de toekomstige tramverlengingen naar Boechout en Kontich. De tramlijnen lopen respectievelijk door de Statielei en de Mechelsesteenweg in het centrum van Mortsel. Twee banen die nu al kreunen onder een aanhoudende verkeersimpasse. Michael Dupon en Pieter Vanderveken, twee VLD-gemeenteraadsleden, zetten voor de enquête speciaal een website op poten. Mobiliteitsschepen Paul Van Dyck noemt het initiatief ,,vijgen na Pasen''.

,,Met deze enquête wilden we eens de mening vragen van de bevolking die rechtstreeks te maken krijgt met de toekomstige tramverlenging'', vertelt Pieter Vanderveken. ,,Naar onze mening werd er door de meerderheid van het Mortselse stadsbestuur te weinig gecommuniceerd over dit thema. Maar het is niet omdat het om een materie gaat van de Vlaamse overheid dat er lokaal niets rond mag gebeuren. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van het stadsbestuur niet democratisch te werk gaat.''

Mensen die deelnamen aan de enquête kregen vijf vragen voorgeschoteld. Opmerkelijkste resultaat is dat voor zowel de verlenging naar Boechout als Kontich een kleine meerderheid tegen is, respectievelijk 59 en 50 procent. 64 procent van de deelnemers vindt dat er een echt gemeentelijk referendum had moeten plaatsvinden.

Om deze resultaten te bekomen zetten de twee raadsleden in april een eigen website op poten waar mensen hun antwoorden en bemerkingen kwijt konden. Aanvullend hierop verspreidde de Mortselse middenstand tienduizend invulkaartjes. Ook via het lokaal blad 't Periodiekske konden geïnteresseerden deelnemen.

Het referendum is niet bindend al willen beide heren in de gemeenteraad hun oppositie tegen de tramverlenging in de toekomst wel staven met deze resultaten.


Lange files
Schepen van mobiliteit Paul Van Dyck is alvast niet van plan ook maar een duimbreed toe te geven. ,,De beslissing van een tramverlenging is vorige legislatuur op Vlaams niveau genomen met de VLD in de meerderheid. De route ligt vast. Dit zijn vijgen na Pasen. Het stadsbestuur wil met de inkrimping van het aantal rijvakken in het centrum de veiligheid voor de fietser waarborgen. De Vlaamse overheid zorgt met de tramverlenging voor een goede doorstroming van het openbaar vervoer in de zuidrand van Antwerpen. Alle beslissingen zijn in overleg genomen, we kunnen toch niet telkens hetzelfde antwoord geven op dezelfde vraag.''

De tramverlenging is een onderdeel van het Masterplan voor mobiliteit van de Vlaamse regering. De VLD-fractie van Mortsel is tegen de tramverlenging en vindt dat het stadscentrum al genoeg te lijden heeft onder het verkeer. Nu het aantal rijvakken op zowel de Statielei als de Mechelsesteenweg herleidt is tot één rijvak heeft Mortsel dagelijks te kampen met lange files. Een tram daarbovenop is te veel van het goede volgens beide VLD-gemeenteraadsleden.