Het Brechtse gemeentebestuur is klaar met de plannen voor regularisatie van de weekendzones. Alle gronden van weekendverblijven worden omgevormd tot recreatief woongebied, met een toelaatbare bebouwde oppervlakte van 80 m 2 . Met die regeling is Brecht de eerste Vlaamse gemeente waarvoor een definitieve oplossing uit de bus komt. Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) gebruikt de Brechtse regeling als model voor de overige Vlaamse gemeenten.

Voor velen behoort een lange en onzekere periode van al dan niet afbraak van hun weekendverblijf nu tot het verleden. Rustig wonen tussen het groen in een weekendverblijf heeft voor hen een wrange nasmaak. Strikt wettelijk bekeken mogen ze er niet vast wonen zonder in overtreding te zijn met de wet op de Stedenbouw. Bovendien zijn nogal wat weekendverblijven met de jaren verbouwd of opgetrokken zonder de nodige bouwvergunning.

Om daarvoor een oplossing uit te werken, ging het Brechtse gemeentebestuur om de tafel zitten met Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen. Als eerste stap naar een oplossing zijn binnen de gemeente weekendzones afgebakend waarbinnen het toegelaten is er vast te verblijven. Die zones, of clusters, kregen het statuut van recreatief woongebied.


Procedure begin volgend jaar afgerond
Als laatste fase zijn nu de stedenbouwkundige voorschriften opgesteld. Die voorschriften maken deel uit van een Bijzonder Plan van Aanleg (bpa). Dat plan wordt vanaf begin volgende maand onderworpen aan een openbaar onderzoek voor een periode van zestig dagen. Daarna behandelt het college alle bezwaarschriften en neemt een eindbeslissing. Die beslissing vertrekt dan naar de minister, die het plan definitief vastlegt.

De Brechtse burgemeester Jos Janssens (CDB) hoopt dat tegen begin volgend jaar de administratieve procedure is afgerond: ,,Deze regeling, en de medewerking van de minister, houdt in dat binnen de afgebakende zones niets moet worden afgebroken. Alle inwoners kunnen zich nu officieel in orde stellen''.

Dankzij de officiële regeling kunnen alle eigenaars van een weekendverblijf, indien nodig, nu een reglementaire bouwvergunning krijgen. Naar schatting zal 80 procent van alle eigenaars daarvan gebruik maken.

Bij elke bouwaanvraag eist het gemeentebestuur wel dat de eigenaars gratis grondafstand doen voor het gedeelte dat in de openbare weg valt. ,,De vroegere plannen, dat alle eigenaars een meerwaarde moesten betalen, zijn niet van toepassing op Brecht'', zegt de burgemeester. ,,De eventuele meerwaarde valt weg omdat de wijziging van het gewestplan gebeurd is voor het decreet over planbaten. Het gemeentebestuur moet later werk maken van de wegenis en riolering. Om dat te betalen, wil ik graag een selectieve verhaalbelasting invoeren voor alle eigenaars binnen de weekendzone. Maar in de gemeente zijn de verhaalbelastingen afgeschaft. Daarom vrees ik dat de regeling door de Vlaamse overheid verworpen wordt.''