Het Hasseltse Vluchthuis voor mishandelde vrouwen telt vijftien plaatsen terwijl er zich gemiddeld het dubbel aantal aanmeldt. Mishandeling van vrouwen is ook in Limburg een probleem dat schrikwekkend toeneemt.

Volgens SP.A-fractieleider Hilde Claes, die zich baseert op berekeningen van professor Bruynoghe, wordt het aantal mishandelde Limburgse vrouwen geraamd op dertigduizend.

,,Als die dan de moed vinden om hun huis te ontvluchten maar naderhand weer terugkeren, krijgen ze nog een rekening toegestuurd'', klaagt Claes aan. ,,De reactie van de partner is voorspelbaar.''

Schepen van welzijn Toon Hermans moest toegeven dat de financiële steun van de stad zich beperkt tot 2.500 euro (100.000 fr.) jaarlijks. ,,Ik voel met u mee, maar Hasselt telt vierhonderd sociale vzw's die alle een nobel doel hebben'', antwoordde Hermans. Ook logistiek kan de stad bijspringen. ,,Maar om de noodzakelijke accomodatie te bekomen moet het Vluchthuis een beroep doen op de Huisvestingsmaatschappij''. (EJ)