De politiediensten gaan tijdens de komende feestdagen minder manschappen inzetten om hardrijders aan de kant te zetten. Door de top van Laken en de geldtransporten hebben de beschikbare agenten al te veel overuren gepresteerd. De snelheidscontroles met een camera gaan wél onverminderd voort.

De Provinciale Verkeerseenheid Limburg past noodgedwongen haar strategie aan tijdens de eindejaarsperiode. ,,Bij snelheidscontroles zullen we minder onderscheppen, maar de overtreder zal daarom evenzeer bestraft worden'', stelt commandant Stefan Verbeke.

,,Wij moeten iets meer tellen en rekenen om de acties te kunnen laten doorgaan'', vervolgt Verbeke. ,,Door de impact van de Europese top in Laken en de transporten van de Euro's moeten wij zorgen dat onze mensen niet al teveel overuren moeten maken.''

,,De meeste controles gaan zonder onderschepping gebeuren, waardoor minder mensen moeten worden ingezet. Dat is wel spijtig want uit ervaring weten we dat een onderschepping meer invloed op de overtreder heeft. Wanneer we iemand aan de kant zetten, heeft dat duidelijk meer effect op zijn rijgedrag. Snelheidsduivels zullen evenwel ook dit jaar hun straf niet ontlopen. Ze krijgen achteraf hun proces-verbaal thuis bezorgd.'' (ADH)