De socialistische overheidsvakbond ACOD pleit voor een grondige herstructurering van de Antwerpse brandweer. Maandag weigerde de gemeenteraad het ontslag van twee brandweermannen die in de zomer de 100-centrale een tijdje onbemand hadden achtergelaten. De twee pompiers worden wel drie maanden geschorst.

,,Het incident was op termijn onvermijdelijk'', meent ACOD-secretaris Guy Lauwers. ,,Men zal niet altijd het geluk hebben dat de gevolgen niet ernstiger waren.'' Volgens ACOD functioneert de brandweer op basis van de inzet en beroepsbekwaamheid van de brandweerlui. ,,Ondanks de chaotische organisatiestructuur.''

De ACOD vraagt het stadsbestuur te onderzoeken of het niet beter is de brandweer op provinciaal niveau te structureren. Ze vraagt ook dat het schepencollege zijn verantwoordelijkheid neemt bij de evaluatie van de korpsleiding.

Tenslotte sluit de overheidsvakbond zich aan bij de kritiek die vele gemeenteraadsleden uitten op de tuchtprocedure. ,,De gemeenteraad is als tuchtorgaan volledig voorbijgestreefd, en is niet meer werkzaam.'' (JEV)