De Kempense milieuactiegroep Valk is dankzij eeuwige vijand Sun Parks Molse Meren weer miljonair geworden. Valk won voor de tweede keer een rechtszaak tegen het tropisch bungalowpark. Weer werd Sun Parks veroordeeld tot het betalen van meer dan een miljoen frank boete aan de natuurvereniging.

Al in 1999 won Valk een gelijkaardig proces van Sun Parks. Dat leverde de milieuactivisten de mooie som van 1,6 miljoen frank (39.662,96 euro) op.

Valk betwistte toen de ligging van de boeienlijn op de put van Mol-Rauw. Deze stilaan befaamde boeienlijn moet op de waterput van Mol-Rauw de scheidingslijn vormen tussen natuurgebied en recreatiegebied. Ze moet onder meer verhinderen dat surfers de vogelpopulatie in de put opschrikken. Volgens de milieuactivisten had Sun Parks die boeienlijn honderd meter in het natuurgebied gelegd en op die manier te veel recreatiegebied ingepikt. De actiegroep liet een deurwaarder dagelijks de inbreuken vaststellen en eiste voor de rechtbank een schadevergoeding van 50.000 frank (1.239,47 euro) voor elke dag dat de boei verkeerd lag. Dat proces werd na tal van procedureslagen door Valk voor het Hof van Beroep in Antwerpen gewonnen. Het maakte de groene actiegroep voor een eerste keer miljonair.


Gouden Kalf
De boeienlijn blijft een gouden kalf voor Valk. De natuuractivisten wonnen op 6 december voor de Turnhoutse rechtbank ook het tweede proces rond de boeienlijn. ,,Deze keer ging het niet om de ligging van de boeienlijn'', zegt Michel Van Buggenhout. ,,Nadat Sun Parks het eerste proces had verloren, legde het bedrijf de lijn op de juiste plaats. Maar we stelden vast dat de boeienlijn totaal niet werd onderhouden. Op een bepaald moment was de lijn zelfs niet meer zichtbaar en konden watersporters ongestoord doordringen in natuurgebied. Weer hebben we die nalatigheid door een deurwaarder laten vaststellen en daaraan wederom een schadeclaim per dag laten koppelen.''

Na een ellenlange procedureslag werd Valk opnieuw door de Turnhoutse rechtbank in het gelijk gesteld. Sun Parks werd ditmaal veroordeeld tot het betalen van 1,2 miljoen frank (29.747,22 euro). ,,Sun Parks kan nog wel in beroep gaan'', zegt Van Buggenhout. ,,Maar dan gaan we in de tegenreactie en dienen we klacht in wegens tergend en roekeloos geding.''


Wilde weldoener
Met het miljoen in kas, kan Valk weer de wilde weldoener spelen. Vorige keer werd het grootste gedeelte van het geld geschonken aan de natuurverenigingen Wielewaal en Natuurreservaten voor aankoop van natuurgebieden in de Kempen. ,,Ook dit geld gaan we gebruiken voor de strijd voor natuurbescherming. Maar een concreet doel moet nog worden bepaald'', aldus een tevreden Michel Van Buggenhout.