Buurtwerk De Lange Munte in Kortrijk is door de Koning Boudewijnstichting als enige initiatief in de regio geselecteerd voor de inrichting van een eigen computerlokaal. De initiatiefnemers kregen 100.000 frank startgeld. IBM schonk de computers. De stad Kortrijk helpt bij de follow-up.

De initiatiefnemers kregen na selectie zes maanden de tijd om het project uit te werken. Ze vonden IBM bereid zes computers te leveren, ter waarde van ruim 300.000 frank. De stad Kortrijk brengt logistieke en juridische steun.

Buurtwerker Koen Verhaeghe: ,,Op wijk De Lange Munte hebben we een groot percentage mensen die geen computer hebben. Enerzijds is er desinteresse voor de technologie, anderzijds ontbreken soms de middelen. We willen met het project een dam opwerpen tegen de dreigende achterstand die vooral kinderen, maar ook andere bewonersgroepen, op technologisch vlak dreigen op te lopen.''

Verhaeghe: ,,Zo'n 80 procent van de jongeren maakt thuis gebruik van de computer. De kloof tussen jongeren die al dan niet een computer hebben, dreigt groot te worden. Kinderen van kansarme ouders dreigen uit de boot te vallen omdat het gezin zich geen computer kan veroorloven. Aan ons project ging bijna een jaar voorbereidingstijd vooraf.''


Vrijwilligers
De buurtwerker richt zich in de eerste plaats tot de zes- á twaalfjarigen op de Kortrijkse wijk. En in het bijzonder tot diegenen die geen computer hebben.

Verhaeghe: ,,De werking gaat van start op dinsdag en volgens leeftijd. Plaatselijke vrijwilligers begeleiden de jongeren, evenals de school uit de buurt. De school is bereid software ter beschikking te stellen. Op langere termijn willen we ook andere mensen bij het initiatief betrekken. De informaticadienst van de stad Kortrijk staat in voor het onderhoud van de computers.''


Afscheidscadeau
De Koning Boudewijnstichting promoot al enkele jaren project buitengewone buurt. Het biedt organisaties en steden de kans innoverende projecten te ontwikkelen. Een van de voorwaarden is de oprichting van een partnership, waarin bewoners, bedrijven, de lokale overheid en andere organisaties vertegenwoordigd zijn.

Buurthuis De Lange Munte voldeed aan alle voorwaarden. Voor Koen Verhaeghe en de buurt is het een mooi (afscheids)cadeau, nu hij wellicht andere oorden opzoekt en eerlang hoofd van de Kortrijkse stewards wordt.