Na 172 jaar wordt de bladzijde van de Boelwerfgeschiedenis definitief omgedraaid. Nadat eind vorig jaar de gemeente Temse twee hectaren van de voormalige Boelwerfsite kocht, werden nu ook de overige 84 hectaren overgedragen.

Twintig hectaren komen in handen van de nv Cordeel. De rest van de site, ruim 60 hectare, is sinds gisteren eigendom van de nv Nieuw Temse, een alliantie tussen de nv Cordeel uit Temse en de nv Aertssens uit Stabroek.

Het is de bedoeling dat op de voormalige Boelwerf opnieuw een economische bedrijvigheid zal worden opgestart en dat er woongelegenheid zal worden gecreëerd. In de plannen wordt gewag gemaakt van duizend nieuwe arbeidsplaatsen. Maar er zal ook een heel nieuw dorp worden gebouwd. De eerste woonprojecten zullen al volgend jaar kunnen starten. Tegen 2008 moet alles afgewerkt zijn. Het Masterplan Boelwerf werd ontwikkeld door het ontwerpbureau De Maeyer-Rombaut. ,,De huidige ontsluitingsweg richting Cauwerburg vormt de scheidingslijn'', legt Pieter De Maeyer uit. ,,Westelijk van die scheidingslijn komen voornamelijk industriële activiteiten, in het oostelijke gedeelte zal het wonen primeren. Tussen de twee grote gebieden komen een groene laan en twee overgangszones die wonen en werken combineren.''


Villa's
In de woonzone komen langs de Scheldekant appartementsgebouwen met vijf of zes bouwlagen. Wonen langs de promenade aan de Scheldeoever zal iets voor de beter bemiddelde Temsenaar worden. Ook de villa's die rond de vijvers op Cauwerburg komen, zullen voor de meer kapitaalkrachtige burger zijn. Rond de vijvers worden bouwpercelen van zowat 500 vierkante meter voorzien.

Gelukkig zijn er voor de modale Temsenaar toch ook mogelijkheden voorzien. Die wooneenheden komen op het meest centraal gelegen gedeelte van het nieuwe dorp. Die werken zijn gepland voor 2003 en 2004.