Het gevaarlijkste kruispunt van Tienen en Hoegaarden situeert zich volgens de politie in Bost, waar de R27 (Oostelijke Ring) en de N64 (Hannuitsesteenweg) elkaar kruisen. Ondanks lichten gebeuren er geregeld toch ongevallen, onlangs nog één met dodelijke afloop. Er komt een rotonde, maar fietser Guido Martens uit Bost betwijfelt of ze de veiligheid zal bevorderen.

Twee gevaarlijke kruispunten in Hoegaarden en Tienen kregen onlangs een veiliger inrichting met rotondes: dat in Altenaken (N29) en dat op de kruising Invalsweg-Zuidelijke Ring (R27). Rest nog Bost. Discussie is al geruime tijd aan de gang over een verbetering. Bezijden de Oostelijke Ring wil de firma Croes beginnen met een breekwerf, maar ze vindt geen toegangsweg gezien de omliggende bewoning en de Ring.

Een mogelijkheid is er ter hoogte van het kruispunt, mits dat anders aan te leggen. Croes wil zijn steentje bijdragen voor een ovale rotonde. Er bestaan vage plannen.

Ook voor de stad Tienen komt heraanleg van de rotonde goed uit. Ze schept mogelijkheid een toegang te creëren tot de Gallicsite, een nieuwe ambachtelijke zone, die zich uitstrekt tot tegen de woonzone van Bost, waarin in- en uitrijden van vrachtwagens minder wenselijk is. Voetgangers en fietsers noemen het kruispunt met lichten behoorlijk gevaarlijk. Het rijgedrag speelt een rol. Veel automobilisten rijden door het rode licht. Het kruispunt is veel te groot, de snelheid navenant. Nochtans is slechts 70 km per uur toegelaten en aan de Tiense kant van het kruispunt zelfs maar 50 km per uur.


Twijfel
Guido Martens uit Bost fietst dagelijks langs het kruispunt naar zijn werk in Tienen. Hij betwijfelt of een rotonde meer veiligheid zal betekenen voor zwakke weggebruikers.

,,Met lichten krijgen we nog doorgang, maar met een rotonde zitten fietsers helemaal klem. Dwing per fiets maar eens voorrang af op auto's! Er passeren hier veel kinderen per fiets. Ik vrees veel voor hen. Beveiliging van dit kruispunt moet men bekijken in een breder perspectief. De Bostenberg is hier vlakbij en kruist de Zuidelijke Ring. Er staan geen lichten. Degelijk studiewerk is nodig alvorens wat te veranderen.''