De gemeente Opwijk zal de kosten voor ophaling en verwerking van het huisvuil aan de inwoners moeten doorrekenen. Ze zal ook zelf minder kosten moeten maken. Dat staat in de afval-audit die het gemeentebestuur bestelde.

De gemeente zal dit jaar voor ophaling en verwerking van afval 136.249 euro moeten bijpassen. Het studiebureau adviseert een tariefverhoging.

De Opwijkenaar betaalt momenteel een forfaitair bedrag aan huisvuilbelasting en koopt vuilniszakken aan naar gelang zijn behoefte. Dat forfaitair bedrag zou moeten stijgen volgens het studiebureau. ,,Een geautomatiseerd systeem (Diftar) is geen noodzaak voor Opwijk, aangezien hier al met een doorgedreven tariefverschil gewerkt wordt. Goede communicatie en sensibilisering gekoppeld aan tariefherwerkingen volstaat.''

Het studiebureau ondervroeg 400 Opwijkenaars. Daaruit blijkt dat de inwoner over het algemeen tevreden is over de frequentie en de manier van ophalen. Alleen horecazaken vragen een hogere frequentie van gft-ophaling of een andere manier van aanbieden. Zij krijgen soms problemen met de gft-zakken, die scheuren.

Twee derde van de bevolking composteert (thuis). Het sorteren van gft en glas verloopt vlot, alleen de huis-aan-huisophaling van pmd scoort niet bijster goed. Er bestaat bij de Opwijkenaar nog onzekerheid over wat al dan niet mag in de pmd-zak en in de restafvalzak.

Opwijk zit 115 kg onder het Vlaamse gemiddelde ingezameld afval maar de hoeveelheid terminaal te verwijderen afval stijgt. De verhoging is vooral terug te vinden in het gemeentevuil, waarvan de hoeveelheid aanzienlijk gestegen is.