Rector Mark Van Hoecke van de KUB heeft een droom. Op de site van Thurn & Taxis ziet hij een uitstekende plek voor een grote campus voor verschillende instituten. Een gesprek aan de vooravond van het nieuwe academiejaar.

Het Nederlandstalig hoger onderwijs moet meer als een geïntegreerd geheel naar buiten komen. Dat vindt rector Mark Van Hoecke van de Katholieke Universiteit Brussel. Die opent vandaag officieel het academiejaar.

  • Is kleinschaligheid dan niet de grootste troef van de KUB?
  • Van Hoecke : ,,Toch wel, en dat willen we zo houden. Elk instituut moet in dat grotere geheel zijn eigenheid bewaren. Nu we met het bachelor-systeem beginnen werken, moet er meer dan ooit overleg zijn om overlappingen te vermijden.''

  • Zijn er al concrete plannen voor die samenwerking?
  • ,,Er beweegt zeker wat. Binnen de hogescholen ontstaan er heel wat fusies en de KUB heeft plannen om nauwer samen te werken met de HONIM hogeschool. Ideaal zou zijn dat we op de terreinen van Thurn & Taxis een campus zouden kunnen uitbouwen. Op die manier komen we als Nederlandstalig hoger onderwijs als een duidelijk geheel naar buiten. Commercieel gezien is die locatie toch niet interessant.''

  • In hoeverre speelt de K van katholiek in KUB nog een rol?
  • ,,Dat is een vraag waar we zelf ook niet helemaal uit zijn. De band met het katholieke instituut wordt veel losser. Maar de onderliggende christelijke gedachte blijft wel. Verder denk ik dat heel wat studenten, of hun ouders, vertrouwen stellen in de degelijkheid van het katholieke onderwijs.''

  • Zijn er binnen de KUB nog veranderingen op til?
  • ,,De bestaande richtingen die we hier hebben, zullen we uitbouwen met het oog op de bacheloropleidingen. Doordat die opleiding internationaal is, ligt het vakkenpakket minder strikt vast. Dat geeft ons wat meer ruimte om een eigen stempel te drukken op ons aanbod.''