Cultuurcentrum Mechelen --vroeger Cultureel Centrum A. Spinoy-- begint met een versterkt team van zes cultuurfunctionarissen en een nieuwe chef-techniek aan het cultureel seizoen 2002-2003. In de komende vijf jaar wil de jonge ploeg het cultuuraanbod verder uitbreiden en een groter publiek bereiken. Het Cultuurcentrum beschikt daarvoor over een jaarbudget van 400.000 euro.

,,Het Cultuurcentrum is de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar de organisatie volgde die evolutie niet'', zegt waarnemend directeur Koen Leemans. ,,Dankzij de aanwerving van drie nieuwe cultuurfunctionarissen kunnen we al onze activiteiten vanaf nu professioneler uitwerken en omkaderen.''

Ook het culturele aanbod wordt ruimer en gevarieerder. Op muzikaal vlak zal naast pop, rock en kamikaze ook ruimte vrijgemaakt worden voor klassieke muziek en jazz en de stadsschouwburg moet nog meer theatergezelschappen lokken. Via een brede waaier van schoolvoorstellingen wil het Cultuurcentrum álle Mechelse kinderen bereiken. En grote publiekstrekkers als het Keizer Karel-jaar moeten ook in de toekomst kunnen.

,,Het is de bedoeling van het beleidsplan 2002-2007 om met een zo ruim mogelijk aanbod een zo groot mogelijk publiek te sensibiliseren voor kunst en cultuur'', zegt Koen Leemans. ,,Elke Mechelaar moet in het Cultuurcentrum aan zijn trekken komen. Dat is niet evident. Je hebt soms bekende Vlamingen nodig om de stadsschouwburg vol te laten lopen. Het blijft knokken om mensen ook warm te maken voor minder laagdrempelige vormen van cultuur. Maar we blijven volhouden.''


Barrières
Ook allochtonen en mensen uit sociaal kwetsbare groepen moeten de komende jaren voluit aan het culturele leven in Mechelen kunnen participeren. Via overleg met het verenigingsleven en de socio-culturele organisaties hoopt het Cultuurcentrum financiële en andere barrières uit de weg te kunnen ruimen.

Tot hiertoe bereikte het Cultuurcentrum jaarlijks ongeveer 50.000 toeschouwers. ,,Het beleidsplan noemt geen concrete aantallen voor de toekomst, maar het spreekt vanzelf dat we vooruit willen'', zegt Koen Leemans. Om te vermijden dat de culturele centra in de regio elkaar toeschouwers afpikken, zijn er concrete afspraken gemaakt over de programmatie.

Binnen afzienbare tijd pakt het stadsbestuur uit met een masterplan voor de herinrichting van de site rondom de Minderbroederskerk. Die operatie moet van het Cultuurcentrum méér dan nu het geval is een 'open huis in de stad' maken.

Een eerste stap in die richting is de verhuizing van de onthaalbalie naar de vitrines van de Garage, ruimte voor actuele kunst, pal onder de Sint-Romboutstoren.