De nieuwe eigenaar van het Hooghuis, aan het einde van de R6 op de hoek met de Mechelsesteenweg, wil het pand in zijn vroegere pracht restaureren en een nieuwe bestemming geven. Voorlopig blijft er nauwelijks meer over dan een ruïne. De gemeente komt voor tien procent tussen in de kosten.

In het gerestaureerde pand komt een immobiliënkantoor. De werken verlopen in twee fasen. In een eerste fase wordt het gekende Hooghuis helemaal gerestaureerd en daarbij wordt gewaakt over het oorspronkelijke karakter van het gebouw. Het heeft een dubbele duiventoren, wat in die tijd een teken was van rijkdom.

De gemeente spreekt van een harde restauratie, want van het gebouw is momenteel niet veel meer over. Het lijkt wel rijp voor de afbraak, maar dat is nu net wat men niet wil.

In een tweede fase komt naast het Hooghuis een moderne constructie. De twee gebouwen staan wel in verbinding, maar uitsluitend door glas, zodat het onderscheid duidelijk aangetoond wordt. Alle gevels van de oude woning blijven dan ook steeds zichtbaar.


Verplaatsen
In het verleden werden al heel wat plannen geopperd voor het Hooghuis. Tot en met verplaatsen toe, want ze ligt dicht bij de ring en de steenweg. Op een gegeven ogenblik circuleerde zelfs het idee de woning onder een stolp te plaatsen. De huidige plannen betekenen dan ook waarschijnlijk het einde van een lange rit.

Het oudste teken van deze woning dateert van omstreeks 1500. Het was toen een voorname hoevewoning met duiventoren en herenkamer. Midden de achttiende eeuw was er een belangrijke verbouwingsperiode. Nu is de toestand lamentabel, maar een nieuwe harde restauratie moet hieraan dus verhelpen. (FSM)