De paintballsite ter hoogte van De Drie Vijvers in Adinkerke werd opgedoekt. Even verder broedden volgens de voormalige uitbater namelijk de zeldzame bijeneters, een in ons land beschermde vogelsoort. De site kreeg geen bouwvergunning en diende te worden ontmanteld. Het lot van alle Vlaamse paintballsites.

Pascal Pranchair (28) hield sinds oktober 1997 de paintball in Adinkerke open. Ze kreeg van het Frans blad Tele-Moustique de vermelding van een van de beste attracties van de Belgische kust en stelde het goed met toerisme De Panne. Maar eind vorig jaar kwam een eind aan de paintball in Adinkerke.


Bouwvergunning
,,We zitten met een stuk in beschermd landbouwgebied en een stuk in beschermd duinengebied. Het feit dat iets verderop, op een duintop de in ons land beschermde bijeneters broedden, deed ons de das om. Nooit kwam één klacht binnen van buren, vermits die bijna allemaal in overtreding zijn met de stedebouwwet. Maar de studie van de beschermde bijeneters deed opmerken dat wij een afdak hadden geplaatst, een net rond de site hadden gehangen en dat sommige obstakels hoger dan 6 meter waren. Dus hadden we, volgens het gemeentebestuur van de Panne, een bouwvergunning nodig. Dat niettegenstaande de mondelinge toezegging van de burgemeester,'' stelt Pascal.

,,Grootste probleem bij paintball is dat wij aanzien worden als een schietstand. En een schietstand valt onder de - inmiddels afgevoerde Vlarem II wetgeving. Men ziet paintball dus als een zwaar vervuilend bedrijf, hoewel de materie die gebruikt wordt volledig biologisch afbreekbaar is, milieuvriendelijk en zelf mag gegeten worden. Maar die wetgeving doet ons dood. Geen enkele site waar in Vlaanderen aan Paintball wordt gedaan is in regel met de wetgeving. In feite moeten die allemaal worden opgedoekt. Ik kreeg wel meteen het deksel op de neus, vermits Stedebouw de ontruiming eiste en een dwangsom van 250 euro daags oplegde. Waarna ik het gehuurd terrein verliet en eigenlijk sindsdien gebroodroofd werd, vermits dit mijn job is.''

De uitbater onderhandelt momenteel met een financiële groep om een nieuwe site voor paintball te starten in Wallonië.