Een constructieve dialoog en half oktober een afspraak voor een nieuw gesprek over de toekomst van het bezette Lappersfortbos. Dat is het beperkte resultaat van de eerste onderhandelingen gisteren tussen de stad, Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev), het kabinet van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) en boseigenaar Fabricom. ,,Toch is er goede hoop op een compromis.'', zei Dua. Vraag is of die gewettigd is want de bosbezetters maakten snel duidelijk dat ze niet ontruimen als de verbreding van de Vaartdijkstraat daar deel van uitmaakt.

Na het gesprek van gisterenmorgen liggen de kaarten als volgt: Fabricom is bereid het volledige Lappersfortbos te verkopen maar vraagt daar een gespierde prijs voor. Minister Dua wil ,,een redelijke inspanning'' doen maar moet voor deze aankoop eerst centen loskrijgen van de Vlaamse regering en inzonderheid van minister van Financiën en Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD). Cruciaal is de houding van het Brugse stadsbestuur dat in de gesprekken geen duimbreed is afgeweken van zijn standpunt.

,,We hebben minister Dua duidelijk gemaakt dat we de verbreding van de Vaartdijkstraat nooit zullen opgeven. Want dat is de enige oplossing om het probleem van de zuidelijke ontsluiting van Brugge op te lossen. Alleen op die manier kan de Baron Ruzettelaan worden ontlast en het urbanistische project aan het station worden ontsloten'', zei burgemeester Moenaert.

Hij was tijdens de onderhandelingen geflankeerd door schepen van Ruimtelijke Ordening Moniek Claus-Boydens (CD&V) en door schepen van Openbare Werken Jean Van den Bilcke (SP.a), van wie bekend is dat hij een felle verdediger is van het aangevochten bpa Ten Briele. De stad is wel bereid om, als het moet, de drie hectare ambachtelijke zone aan Ten Briele, aanvankelijk voorzien voor de inplanting van de bussenstelplaats, her in te kleuren als natuurgebied. De stad heeft er ook geen probleem mee om de KMO-zone, gepland voor verder in het bos, op te geven.


Begrip
Met deze kaarten gaan de vier partijen de komende maand op zoek naar een compromis. Daarbij brengt minister Dua nu ook begrip op voor het Brugse standpunt. ,,Het dossier is complex. Net als de bosbezetters wil ik het bos maximaal behouden. Maar ik heb ook begrip voor de verzuchtingen van het Brugse stadsbestuur.'' Waarmee ze leek te suggereren dat over een minimale inname van bos voor de verbreding van de Vaartdijkstraat tenminste te praten valt. ,,Deze bezetting kan niet blijven duren. Daarom zoeken we een oplossing waarin iedereen zich kan vinden.'', besloot Dua.