Er werd gisteren niet of toch maar nauwelijks gewerkt bij Hovan Construct, een algemeen bouwbedrijf aan de Pannenbakkersstraat 9 in Moen (Zwevegem). Een sociaal conflict rond de lonen was nog maar net opgelost toen er al een tweede uitbrak. De bouwvakkers weigerden naar de bouwwerf te vertrekken omdat de verzekeringen en schouwingsbewijzen van hun voertuigen verlopen waren. ,,Zo gaan we de baan niet op'', stelden de actievoerders, ,,onze veiligheid voor alles''. Ze ontboden prompt de politie naar het bedrijf om vast te stellen dat de documenten niet meer geldig waren. De beide vakbonden steunen de actie.

Gianni De Vlaminck (ABVV-bouw) en Jacques Lefevere (ACV-bouw) legden gisteren uit dat er maandag een staking was uitgebroken rond de verloning. Het bedrijf kwam over de brug door de lonen van augustus en een voorschot op het loon van september uit te betalen, zodat het er naar uitzag dat er van donderdagmorgen af weer normaal zou worden gewerkt. Gisteren dook evenwel een nieuw element op. Omwille van problemen met de boorddocumenten van de firmawagens weigerden de arbeiders naar de werf te vertrekken. Hovan Construct heeft 18 arbeiders en 2 bedienden in dienst.

De bedrijfsleidster reageert woedend op wat zich tijdens haar afwezigheid afspeelde. ,,Geen sprake van dat mijn wagenpark niet zou verzekerd zijn. De actievoerders hadden het lef om achter mijn rug om twee voertuigen, die al lang niet meer voor het werk worden gebruikt, naar buiten te rijden en op de openbare weg te plaatsen. Alleen opdat de politie zou kunnen verbaliseren. Ook de agenten vonden, net als mijn raadsman mr. Ockier, dat de stakers hun boekje te buiten gingen.'' (BVC)