Tweeëndertig van de zesendertig reizigers die na een ongeval met hun bus in Duitsland machteloos moesten toezien hoe hun reisleider stierf, zijn gisteren rond 10 uur 's morgens bij hun reisorganisator Herman-Vandamme uit Wevelgem, aangekomen. Sommigen waren nog erg onder indruk van wat hen 's nachts op de autoweg was overkomen. Terwijl de meesten sliepen kwam hun autocar in botsing met een bestelwagen.

Allen waren gisteren vol lof over de professionele manier waarop ze na het ongeval door het reisbureau en de hulpdiensten werden opgevangen. Op geen enkel moment voelden ze zich in de steek gelaten.

Dinsdag waren ze met 36 vertrokken: vier Walen, zes Noord-Fransen en voor de rest Vlamingen, de meesten uit de kustprovincie. De achtdaagse reis ging naar het Poolse Krakau. Na op de autoweg in het Duitse Willsdruff te zijn gestrand, zijn ze gisteren slechts met 32 naar huis teruggekeerd.

Reisleider Oswald Verbeke (64) uit Brugge die het leven liet wordt later gerepatrieerd; Noël Nuytten uit Menen die achter de reisleider zat, bleef met zijn vrouw achter in een ziekenhuis in Duitsland. Hij liep een dijbeenbreuk op, zijn vrouw kloeg wat over pijn in de rug.

En de chauffeur Willy Vanhoutte (50) uit Izegem -- ie maar net zijn collega Marc Pattyn uit Kuurne had afgelost toen het ongeval zich voordeed -- keerde niet met de hele groep reizigers terug naar Wevelgem. ,,Hij was een beste vriend van reisleider Verbeke. Te begrijpen dat de man in shock verkeert, opvang nodig heeft en dus beter niet op de pers wordt losgelaten'', aldus zaakvoerder Alain Herman.


Pluim
Zodra hij over de aanrijding was ingelicht reisde Alain Herman, die samen met zijn vrouw Martine Vandamme het reisbureau leidt, de gestrande reizigers achterna om ze in een motel op te vangen en alle verdere formaliteiten te regelen. Hij kon snel een vervangbus charteren. Om de reizigers nog voor de terugtocht naar huis wat af te leiden, werd zelfs nog een excursie naar het nabijgelegen Dresden georganiseerd.

Hoewel het ongeval zich in het holst van de nacht voordeed kreeg Herman één en ander snel voor mekaar. ,,Dat kon enkel dank zij de medewerking van de Duitse politie'', vertelt hij, ,,Een pluim voor de manier waarop ze onze toeristen daar opvingen. De politie was het die er ook voor zorgde dat de reiskoffers snel uit de geaccidenteerde car konden worden weggehaald. Het ware allemaal niemendal geweest mochten we niet één van onze toegewijde reisleiders hebben verloren. De tol die het familie Verbeke hier betaalt maakt het voor iedereen extra zwaar''.

Over klantenbinding gesproken: ter compensatie van wat haar klanten overkwam stort Herman & Vandamme alle reiskosten terug en voor volgend seizoen mogen ze gratis een gelijkaardige reis uit de brochure kiezen.